Skromni Nazarećanin

7. 06. 2023.

“‘Iz Nazareta može li što dobro izići?’ reče mu Natanael. ‘Dođi i vidi!’ odvrati mu Filip.” (Ivan 1,46)

Krist je u poniznosti započeo svoje silno djelo uzdizanja grešnog ljudskog roda. Zaobilazeći gradove i poznata središta obrazovanja, On je načinio svoj dom u skromnom i zabačenom mjestu Nazaretu. U tom mjestu, za koje su svi smatrali da iz njega ništa dobro ne može izići, Otkupitelj svijeta proveo je najveći dio svojeg života baveći se svojim drvodjeljskim zanatom. Njegov dom bio je među siromašnima; njegova obitelj nije se odlikovala obrazovanjem, bogatstvom ili položajem. On je hodao dok je bio na Zemlji putom kojim su morali proći siromašni, odbačeni i žalosni, uzimajući na sebe sve muke koje su morali podnositi prezreni.

Židovi su se oholo hvalili da Mesija treba doći kao kralj pobjeđujući svoje neprijatelje i gazeći pogane u svojem gnjevu. Međutim, Kristova zadaća nije bila da uzdiže muškarce i žene služeći njihovoj oholosti. On, skromni Nazarećanin, posramio je svjetovnu oholost jer je bio Zapovjednik nebeskih četa, ali je došao skromno pokazujući time da Bog nebeski ne gleda na bogatstvo, položaj ili vlast, već da cijeni skromno, skrušeno srce, oplemenjeno silom Kristove milosti.

Krist je završio svoj život pun napora i odricanja za naše dobro prinijevši sebe kao savršenu žrtvu za nas. …

Krist je živi Spasitelj. On danas sjedi s desne strane Boga kao naš Zagovornik posredujući za nas; On nas poziva da pogledamo na Njega i da se spasimo. Međutim, kušač je uložio odlučne napore da ukloni Isusa iz našeg vidokruga i da budemo navedeni da se oslonimo na ljudsku ruku, da od nje očekujemo snagu i pomoć; on je tako dobro obavio svoj posao da mi, kada skrenemo pogled s Isusa, na kojeg su usredotočene sve naše nade u vječni život, gledamo na ljude očekujući od njih pomoć i usmjerenje.

I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji da je svi koje ujedu ognjene zmije mogu pogledati i živjeti, tako se i Sin Čovječji treba podići pred svijetom preko svojih slugu. Krist i to raspeti, poruka je koju Bog želi da Njegovi sluge objave širom svijeta. (Review and Herald, 29. kolovoza 1896.)

Za razmišljanje: Kako se odupirem kušnjama ovoga svijeta da me ne privuku sili, bogatstvu i slavi?