Sluga svima

20. 11. 2023.

“Dakle, ako ja, Gospodin i Učitelj, oprah vama noge, i vi ih morate prati jedan drugomu.” (Ivan 13,14)

“Dao sam vam primjer, da i vi činite kako ja učinih vama. Zaista, zaista, kažem vam, nije sluga veći od svoga gospodara niti je poslanik veći od onoga koji ga šalje. Kad to znate, blago vama ako to i činite!” (Ivan 13,15-17)

U čovjeku postoji sklonost da sebe cijeni više od svog brata, da radi za sebe, da traži najviše mjesto; ovo često rađa predrasude i gorčinu duha. Obred koji prethodi Gospodnjoj večeri treba ukloniti ove nesporazume, osloboditi čovjeka njegove sebičnosti, skinuti ga sa štula njegovog samouzvišenja, do poniznosti srca koja će ga povesti da služi svome bratu.

Sveti Promatrač s Neba prisutan je na ovoj svečanosti i čini je trenutkom za ispitivanje duše, za osvjedočenje o grijehu i za blaženu sigurnost da su grijesi oprošteni. Krist se tu nalazi u punini svoje milosti da izmijeni tijek misli koje su tekle sebičnim kanalima. Duh Sveti oživljuje osjetljivost onih koji slijede primjer svoga Gospodina. Kad se sjećamo Spasiteljeve poniznosti, misao se nastavlja na misao: javlja se cijeli niz uspomena, uspomena na Božju veliku dobrotu i ljubav i na nježnost zemaljskih prijatelja. …

Kad god se ovaj obred pravilno vrši, Božja djeca dolaze u svetu vezu, da bi pomogli i blagoslovili jedni druge. Zavjetuju se da će život posvetiti nesebičnoj službi, ali ne samo jedan za drugoga. Njihovo polje rada je isto tako prostrano kao što je bilo i polje rada njihovog Učitelja. Svijet je pun onih kojima je potrebna naša služba. Siromašni, bespomoćni, nenaučeni nalaze se na svakom koraku. Oni koji su imali zajednicu s Kristom u gornjoj sobi, krenut će služiti kao što je i On služio.

Isus, kome su svi služili, došao je biti sluga svima. Pošto je služio svima, Njemu će opet svi služiti i svi će Ga slaviti. Oni koji će uzeti udjela u Njegovim božanskim osobinama, i s Njim dijeliti radost što vide iskupljene duše, moraju slijediti Njegov primjer nesebične službe. (Isusov život, str. 539—541)

Za razmišljanje: Isus koji je došao spasiti pali ljudski rod često je služio izgubljenima, ništa ne očekujući zauzvrat. Pokazujem li ja ovaj duh službe kada pomažem onima kojima je pomoć potrebna?