Slušanje nasuprot slušanju

29. 10. 2022.

“U prvi dan sedmice, vrlo rano, žene dođoše na grob, noseći miomiris koji bijahu pripremile. Nađoše kamen odmaknut s groba. Uđoše, ali ne nađoše tijelo Gospodina Isusa. I dok su stajale zbunjene, najedanput im pristupiše dva čovjeka u blistavu odijelu. Njih spopade strah te oboriše pogled na zemlju, a oni im rekoše: ‘Zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje! Uskrsnuo je! Sjetite se kako vam je govorio dok još bijaše u Galileji: Treba da Sin Čovječji bude predan u ruke grešnikâ i da bude razapet te da uskrsne treći dan!’ I one se sjetiše njegovih riječi.” (Luka 24,1-8)

Morale su to učiniti i bile su toga svjesne. Isus je umro kasno u petak poslijepodne i prije početka subote nisu imale vremena da prikladno pripreme Njegovo tijelo za ukop. Tijelo je bilo samo umotano u platno i položeno na mjesto, nakon čega je na vrata navaljen kamen i zapečaćen od strane rimskih vojnika, dok su židovski vođe stajali sa strane provjeravajući je li sve ispravno napravljeno.

Međutim, posao oko ukopa nije bio završen. Tkanina kojom je tijelo bilo obavijeno morala je biti odmotana i ponovno namotana dok su u njezine nabore stavljani mirisi.

Imajući taj zadatak na umu, neke žene su donijele mirise, vjerojatno one koje je kupio Nikodem. Posljednje što su očekivale bio je prazan grob. Sigurno nisu otišle na grob govoreći u sebi: “Imamo mirise u slučaju da je još mrtav, ali mi mislimo da je oživio.” Naprotiv. Žene su poznavale osnovnu životnu činjenicu da mrtvi ljudi ostaju u tom stanju.

Međutim, prazan grob promijenio je njihovo mišljenje i život.

Ipak, nisu se trebale iznenaditi. Uostalom, Isus im je višeput rekao da će ustati trećeg dana.

Ovdje nailazimo na problem s kojim se svi suočavamo. Često čujemo riječi, ali ne i njihovo značenje. Zašto? Zato što je naš um ukalupljen. Znamo što vjerujemo mi ili “naši”. I ta vjerovanja pružaju okvir u kojem “čujemo” i tumačimo nove misli. Zaključke koji se ne uklapaju u naše mentalne okvire obično pogrešno shvaćamo ako ih ne odbacimo.

Vi i ja patimo od istog problema kao i učenici.

Otvori naše uši, o Gospodine, da možemo točno čuti i pripremiti se za one buduće događaje u izvršavanju Tvojeg uzvišenog plana.

 

Preporučujemo: