Slušatelji uspoređeni s dobrom zemljom

21. 01. 2024.

“Neko, napokon, pade na dobru zemlju i donese rod: jedno stostruk, drugo šezdeseterostruk, treće trideseterostruk.” (Matej 13,8)

Znanje istine ne ovisi toliko o snazi uma koliko o čistoći namjere, iskrenoj jednostavnosti i čvrstoj vjeri. Božji anđeli su blizu onih koji u poniznosti srca traže božansko vodstvo. Njima se daje Duh Sveti da im otvori bogate riznice istine.

Slušatelji uspoređeni s dobrom zemljom drže Riječ kada je čuju. Sotona, zajedno sa svim svojim silama zla, ne može im je oteti.

Samo slušati ili čitati Riječ nije dovoljno. Onaj tko želi imati koristi od Pisma, mora razmišljati o istini koja mu je objavljena. Ozbiljno se trudeći i razmišljajući uz molitvu, on treba shvatiti značenje riječi istine i duboko proniknuti u smisao svetih riječi. Bog nas poziva da svoj um ispunimo velikim, čistim mislima. On želi da razmišljamo o Njegovoj ljubavi i milosrđu, da istražujemo Njegovo čudesno djelo u velikom planu otkupljenja. Tada će sve jasnije i jasnije biti naše razumijevanje istine, uzvišenija i svetija naša želja da steknemo neporočnost srca i jasnoću misli. Duša koja boravi u čistom ozračju svetih misli preobrazit će se zato što je proučavajući Pisma uspostavila vezu s Bogom. “Te rodi i donese rod.” Oni koji poslušaju Riječ kada je čuju, donosit će rod poslušnosti. Božja riječ, primljena u srce, pokazat će se u dobrim djelima. Njezin će se rod vidjeti u karakteru i životu po uzoru na Krista. Krist je rekao o sebi: “Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju, Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.” (Psalam 40,9) “Jer ne tražim svoju volju, nego volju onoga koji me poslao.” (Ivan 5,30) A Pismo kaže: “Tko tvrdi da ostaje u njemu, taj mora tako živjeti kako je on živio.” (1. Ivanova 2,6)

Božja riječ često se sukobljava s čovjekovim naslijeđenim ili stečenim karakternim crtama ili životnim navikama. Ali kad slušatelji, uspoređeni s dobrom zemljom, primaju Riječ, prihvaćaju i sve njezine uvjete i zahtjeve. (Isusove usporedbe, str. 32,33)