Snaga u obećanjima

15. 09. 2013.

“Da ne budete mlitavi, već da nasljedujete one koji vjerom i strpljivošću baštine obećanje.” (Hebrejima 6,12)

Moramo se čvrsto držati Božje riječi. Nama su potrebne njezine opomene i ohrabrenja, njezine prijetnje i obećanja. (5T 198) Sveto pismo treba prihvatiti kao Božju riječ upućenu nama, koja nije samo pisana već i izgovorena. Kad su napaćeni dolazili ka Kristu, On nije vidio samo one koji su tražili pomoć, već i sve one koji će, tijekom stoljeća, doći sa sličnim potrebama i s istom vjerom. Kad je rekao oduzetom: “Ohrabri se, sinko! Oprošteni su ti grijesi” (Matej 9,2), On je govorio i drugima koji su napaćeni, opterećeni grijehom, koji će tražiti Njegovu pomoć. … Tako je sa svim obećanjima iz Božje riječi. U njima nam se On obraća pojedinačno, govoreći tako neposredno kao da slušamo Njegov glas. Kroz ta nam obećanja Krist govori o svojoj milosti i moći. Oni su listovi s onog drveta koje “služi za lijek”. (Otkrivenje 22,2) Kad se ona prime i usvoje, onda trebaju postati snagom karaktera, nadahnuće i potpora života. Ništa drugo ne može imati takvu iscjeliteljsku moć. Ništa drugo ne može uliti hrabrost i vjeru, koji
cijelom biću daju životnu snagu. (Put u bolji život, str. 65,66) Bog voli svoja stvorenja ljubavlju koja je istodobno nježna i snažna. On je proglasio prirodne zakone, ali Njegovi zakoni nisu neka samovoljna ograničenja. Svako “ne čini”, bilo da se nalazi u moralnom ili u fizičkom zakonu, sadrži ili podrazumijeva obećanje. Ako ga poslušamo, blagoslov će pratiti naše korake; ako ga prekršimo, posljedica će biti opasnost ili nesreća. Božji zakoni trebaju dovesti Njegov narod bliže Njemu. On će svoj narod izbaviti
od zla i voditi ga prema dobru ako želi biti vođen. (5T 445)
Mi smo doista previše malovjerni! O, kako bih željela potaknuti naše vjernike da pokažu vjeru u Boga! Ne moraju misliti da pokazati vjeru znači biti doveden u neko stanje velikog uzbuđenja. Sve što trebaju učiniti jest da vjeruju Božjoj riječi isto onako kao što vjeruju jedni drugima na riječ. On je rekao i On će ispuniti svoju Riječ! Spokojno se oslonite na Njegova obećanja, jer On misli ono što kaže! Recite: On mi se obratio preko svoje Riječi i On će ispuniti svako obećanje koje je dao! Nemojte biti nestrpljivi. Imajte povjerenja. Božja riječ je istinita. Ponašajte se tako da svojim postupcima pokazujete da se u Riječ našega nebeskog Oca
može vjerovati! (1SM 83,84)