Sotona vas ne može natjerati na grijeh

7. 04. 2024.

“Odstupi, sotono, jer je pisano: ‘Gospodaru, Bogu svojemu, klanjaj se i njemu jedinom služi!’” (Matej 4,10)

Kušač nas nikada ne može prisiliti da činimo zlo. On ne može upravljati umom ako se ne pokori njegovom nadzoru. Volja mora pristati, vjera se mora odreći svojega pouzdanja u Krista prije nego što Sotona primijeni svoju silu na nama. Ipak, svaka grešna želja koju gajimo pruža mu uporište. Svaka točka u kojoj ne postižemo božansko mjerilo predstavlja otvorena vrata kroz koja može ući da nas kuša i uništi. Svaki propust ili poraz s naše strane daje mu priliku da prigovara Kristu.

Kad je Sotona navodio obećanje: “Naredit će svojim anđelima za tebe”, izostavio je riječi “da te neprestano čuvaju”, to jest na svim putovima koje je Bog odabrao. Isus je odbio zaći s puta poslušnosti. Pokazujući savršeno povjerenje u svojega Oca, On se nije htio svojevoljno staviti u položaj u kojem bi se Njegov Otac trebao umiješati kako bi Ga spasio od smrti. Tako bi On primorao Providnost da pritekne u pomoć i propustio ljudima ostaviti primjer povjerenja i pokornosti.

Isus je objavio Sotoni: “Također je pisano: ‘Ne kušaj Gospodara, Boga svojega!’” Ove riječi izgovorio je Mojsije sinovima Izraelovim kad su bili žedni u pustinji i kad su od njega zahtijevali vode, uzvikujući: “Je li Jahve među nama ili nije?” (Izlazak 17,7) Bog je za njih čudesno djelovao, ali su sada u nevolji posumnjali u Njega, tražeći dokaz da je On s njima. U svojem su Ga nevjerovanju htjeli staviti na kušnju. Sotona je pokušao prisiliti Krista da učini to isto. Bog je već posvjedočio da je Isus Njegov Sin; a sada tražiti dokaz da je On Božji Sin bilo bi kušanje Božje riječi — kušanje samoga Boga. Tako bi to bilo kad bi se tražilo ono što Bog nije obećao. To bi jasno pokazalo nepovjerenje i bilo bi stvarno provjeravanje ili kušanje Njega. Mi nećemo iznositi svoje molbe Bogu da bismo provjeravali hoće li ispuniti svoju riječ, već zato što će je ispuniti; ne da bismo provjeravali da nas voli, već zato što nas voli. “A bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj koji želi pristupiti Bogu mora vjerovati da postoji Bog i da nagrađuje one koji ga traže.” (Hebrejima 11,6)

Vjera nije ni u kojem smislu sjedinjena s nagađanjem. Samo onaj tko ima pravu vjeru zaštićen je od nagađanja. Jer nagađanje je Sotonino krivotvorenje vjere. (Isusov život, str. 89)