Spasenje je nadohvat svakom ljudskom biću

18. 07. 2016.

“Zato, braćo, to ozbiljnije nastojte da u vlastitu korist učvrstite svoj poziv i izbor! Radeći tako, sigurno nećete nigda pasti.” (2. Petrova 1,10)
To je naša polica životnog osiguranja (2. Petrova 1,10). Tu nam je dana uputa kako se u svojem životu možemo upravljati prema Božjem životu. … Mnogi ispovijedaju vjeru u Isusa Krista, ali ne žive po njoj. Kakva je korist od njihovog ispovijedanja? Oni bi isto tako mogli ispisati svoje ime u pijesku — i koliko dugo bi ono tu ostalo? Vjera u Isusa Krista čini nas boljim muškarcima i ženama. … Krist je došao na ovaj svijet da bi preoblikovao pokvareni karakter čovječanstva. Bio je to vrlo nagrđen karakter. Bog želi da mi budemo Njegovi sinovi i kćeri. On želi da u časovima kušnje na ovom svijetu budemo opremljeni svim prednostima kojima nas je “njegova božanska snaga obdarila” (2. Petrova 1,3). Nije nam uskraćeno ništa što je potrebno za život i pobožnost, a primili smo spoznajom Onoga koji nas je pozvao svojom slavom i dobrotom. Zatim slijedi dragocjeno obećanje da i mi možemo imati udjela u božanskoj naravi (vidi 2. Petrova 1,4). Kakve bismo pobjede uopće izvojevali u ovom životu da Krist nije pobijedio za nas, korak po korak, u pustinji kušnji? Tu Ga je neprijatelj suočio s tri najveće i najčešće kušnje koje nasrću na nas. … Krist je osobno ustanovio i jasno izložio plan prema kojem će On, u ljudskoj naravi, pobijediti svaku kušnju koja opsjeda muškarce i žene. On nije trebao činiti čuda kako bi izbjegao patnju, već je svladao kušnju apetita u svakom obliku u kojem bi ona mogla doći na ljudski rod. … Da se Adam oslonio na Božje riječi umjesto na riječi jednog neznanca, on ne bi prekršio Jahvin zakon. Kušnja će doći na svakoga od nas kao što je došla na Isusa Krista. U čemu je onda naša nada? Mi možemo biti bolno pritisnuti kušnjama, a ipak pobijediti jer nam je Krist prinio moralnu silu nadohvat ruke. Sve što je potrebno za pobožnost, sve što je potrebno za spasenje ljudske duše, treba biti nadohvat svakom ljudskom biću na licu zemaljskom. Nema nikakvog opravdanja za one od nas koji u bilo kojem pogledu posrću i ne pobjeđuju, jer je Krist rekao: “Pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na mome prijestolju, kao što i ja pobijedih i sjedoh sa svojim Ocem na njegovu prijestolju.” (Otkrivenje 3,21) (Manuscript 49, 1894.)