Spavanje u vrijeme krize

20. 09. 2022.

“Tada se vrati k učenicima, nađe ih gdje spavaju te reče Petru: ‘Tako, ne mogoste sa mnom probdjeti ni jednoga sata? Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je spreman, ali je tijelo slabo.’ … Kad se opet vrati, nađe ih gdje spavaju, jer im bijahu otežale oči. … Potom se vrati učenicima pa im reče: ‘Još spavate i počivate?! Evo se približi čas u koji se Sin Čovječji predaje u ruke grešnikâ. Ustanite! Hajdemo! Evo se približi moj izdajnik.’” (Matej 26,40-46)

A što su učenici činili dok se Isus borio u agoniji? Spavali su! Bili su Njegovi najbliži sljedbenici tri godine, a ipak se činilo da nemaju ni najmanju predodžbu o tome što se događa ili što njihov Gospodin proživljava.

Ipak, Isus je te sudbonosne večeri izabrao Petra i obojicu Zebedejevih sinova da Ga prate jer su Mu očajnički bili potrebni. Poput drugih ljudi, Isus je čeznuo za društvom i potporom u teškim trenucima. Ali oni su u vrijeme Njegove borbe spavali. Isus je stvarno bio sâm.

A samo kratko vrijeme prije toga, upravo su ti učenici tvrdili da će umrijeti za Njega. Sada su utonuli u san.

Iznevjerili su svojega Gospodina u trenucima kada su Mu bili najpotrebniji. Ipak, On je to razumio. Napetost i uzbuđenje u proteklih nekoliko dana iscrpili su njihovu snagu i izdržljivost. Stvarno su bili umorni. I u tom trenutku zapažamo Isusovu milost. U najvećoj potrebi u svojem životu shvatio je da su iskreni u srcu, čak ako su se odviše lako predavali potrebama i kušnjama svojega tijela.

Isus im je oprostio. Ali kakav su blagoslov propustili! Bila im je potrebna snaga koju su mogli primiti putem molitve. Ipak, sve što su učinili bilo je da su zaspali.

Ali to spavanje nije zaustavilo tijek povijesti. Učenici su propustili posljednju priliku da pruže potporu Gospodinu u Njegovom zemaljskom životu. Isus koji se molio, kretao se prema križu.

Uspavani učenici koji se nisu molili hitali su u budućnost nepripremljeni. Svi će Ga ubrzo napustiti i Petar će Ga zanijekati. Svi su spavali u trenutku kad im se pružala prilika.

Uspavani učenici i danas su s nama. Naš duh je možda srčan, ali naše je tijelo slabo. Ali sada u ovo vrijeme mira krije se prilika da postanemo snažniji za nevolje koje su pred nama. Danas je dan da se probudimo!

 

Preporučujemo: