Sporedna pouka ostajanja na križu

10. 10. 2022.

“Hm! Ti koji hram razvaljuješ i u tri ga dana opet sagrađuješ, siđi s križa i spasi sam sebe!” (Marko 15,29.30)

Isus se suočio s dvije glavne KUŠNJE u svojem životu: 1) da ne ode na križ i 2) kada se našao na križu, da siđe s njega.

S prvom KUŠNJOM borio se cijelog života. Prijelomni trenuci te borbe zbili su se tijekom Njegove kušnje u pustinji, kada Mu je Sotona ponudio čitav svijet ako mu se pokloni; nakon što je nahranio pet tisuća ljudi, kada su Ga mnoštvo i učenici na licu mjesta željeli okruniti za Kralja; u Cezareji Filipovoj, kada je Petar preuzeo ulogu Sotone rekavši Mu da nema potrebe da ide na križ; i u Getsemaniju, kada se očajnički molio da Ga mimoiđe odlazak na križ, ali se konačno pokorio Božjoj volji. U svim ovim događajima bio je iskušavan da izbjegne križ, da zadobije krunu bez raspeća.

Drugi aspekt Njegove velike KUŠNJE nije se dogodio dok se nije našao na križu. U tom trenutku bio je iskušavan da siđe s križa i upotrijebi svoju skrivenu božansku moć davši svojim mučiteljima ono što zaslužuju.

KUŠNJA u našem životu slična je Kristovoj. Čini se da velik broj nas smatra da je ona poticaj da učinimo neko zlo djelo. Pogrešno! To može biti kušnja, ali nije bît kušnje.

Kao što je bilo s Isusom, moja prva osobna KUŠNJA jest da ne odem na svoj križ. Odnosno, đavao me kuša da živim svojim vlastitim životom, da budem svoj i ispunjavam svoju volju umjesto da predam svoj život Bogu i živim životom službe u kojem ću pokazivati Božji karakter i vršiti Njegovu volju. Izbjegavanje križa prva je velika KUŠNJA za svaku osobu. Međutim, kao i kad je riječ o Isusu, vječni život možemo dobiti samo ako umre naše “ja”, ako ustanemo u novi život i živimo za Njega.

Ova posljednja točka dovodi nas do druge glavne točke osobne KUŠNJE — silaska s križa. Kada smo se konačno odlučili popeti na križ i živjeti po Božjoj volji, đavao nas neprestano navodi da siđemo s križa i da ljudima koji nas uznemiravaju ili su nam učinili nažao damo upravo ono što zaslužuju.

Oče nebeski, pomozi mi danas ne samo da odem na križ, već da Tvojom silom ostanem na njemu.

 

Preporučujemo: