Središte privlačnosti

29. 04. 2023.

“A ja kad budem podignut sa zemlje, sve ću ljude privući k sebi.” (Ivan 12,32)

Vijest trećeg anđela poziva nas da propovijedamo o danu odmora iz četvrte zapovijedi. Tu istinu moramo objaviti svijetu, ali Isus Krist, to veliko središte privlačnosti, ne smije se izostaviti iz vijesti trećeg anđela. Mnogima koji su uključeni u djelo za ovo vrijeme, Krist je na drugom mjestu, dok teorije i rasprave zauzimaju prvo mjesto. …

Čini se da su oči mnogih koji rade u djelu pokrivene velom, tako da ne vide Isusa kada govore o Zakonu i ne objavljuju činjenicu da gdje se umnožava grijeh, milost se umnožava još više. Upravo se na golgotskom križu sastaju milost i istina, ljube se pravednost i mir. Grešnik uvijek mora gledati na Golgotu i s jednostavnom vjerom malog djeteta mora počivati u Kristovim zaslugama, prihvaćajući Njegovu pravednost i vjerujući u Njegovu milost. Radnici u djelu istine trebaju prikazati Kristovu pravednost ne kao novo svjetlo, već kao dragocjeno svjetlo koje su ljudi na određeno vrijeme izgubili iz vida. Mi trebamo prihvatiti Krista kao osobnog Spasitelja, a Bog nam pripisuje Njegovu pravednost. Ponovimo i istaknimo istinu koju je iznio Ivan: “U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.” (1. Ivanova 4,10)

U Božjoj ljubavi otvorena je najčudesnija žila dragocjene istine, a riznice Kristove milosti izložene su pred Crkvom i pred svijetom. “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16) Kakva je to bila ljubav! Kakva je čudesna, neshvatljiva ljubav navela Krista da umre za nas dok smo još bili grešnici! Kakav bi gubitak bio za dušu koja je shvatila stroge zahtjeve Zakona da ne shvati Kristovu milost koja postaje sve obilnija. Božji zakon otkriva Božju ljubav kada se propovijeda kao istina u Isusu jer se o darovanju Krista ovom grešnom svijetu u velikoj mjeri bavilo u svakom razgovoru. Ne čudi što srca nisu dirnuta istinom kada se objavljuje na hladan i beživotan način. (Selected Messages, sv. 1, str. 383,384)

Za razmišljanje: Što znači objavljivati biblijsku istinu “kakva je u Isusu”?