Središte svega pravog nauka

25. 08. 2023.

“Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.” (Psalam 119,105)

Krist je središte svega pravog nauka. Svu pravu vjeru nalazimo u Njegovoj Riječi i prirodi. On je Onaj na koga su usredotočene naše nade u vječni život i učitelj koji uči od Njega nalazi sigurno uporište.

Sve što um može shvatiti otkriva se pred nama u Bibliji. Ona je naša duhovna hrana. Trebamo razmišljati o divnim Božjim djelima i svojoj djeci ponavljati pouke koje smo naučili kako bismo im mogli ukazati na Njegovu sposobnost, Njegovu silu i Njegov sjaj u djelima koja je stvorio.

Takav je naš Bog! On vlada svojim kraljevstvom marljivo i brižno i zato je oko svojih podanika podigao ogradu — Deset zapovijedi da ih sačuva od posljedica prijestupa. Zahtijevajući poslušnost zakonima svojega kraljevstva, Bog daje svojem narodu zdravlje i sreću, mir i radost. Uči ih da savršenstvo karaktera koje On zahtijeva može biti postignuto samo poznavanjem Njegove Riječi.

U proročkim je knjigama zabilježeno: “O nevoljnice vihorom vitlana, neutješna, gle, postavit ću na smaragd tvoje kamenje i na safir tvoje temelje. Od rubina dići ću ti kruništa, vrata tvoja od prozirca, ograde ti od dragulja. Svi će ti sinovi Jahvini biti učenici, i velika će biti sreća djece tvoje. Na pravdi ćeš biti zasnovana. Odbaci tjeskobu, nemaš se čega bojati, odbaci strah, jer ti se neće primaći.” (Izaija 54,11-14)

“Nego, ovo je Savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana — riječ je Jahvina: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: ‘Spoznajte Jahvu!’ Nego će me svi poznavati, i malo i veliko — riječ je Jahvina — jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati.” (Jeremija 31,33.34) (Counsels to Parents, Teachers, and Students, str. 453,454)

Za razmišljanje: Ako nije moguće postići savršenstvo karaktera bez posvećivanja vremena Božjoj riječi, kako mogu promijeniti svoj raspored obveza da bih više vremena proveo u proučavanju Biblije?