Stariji Brat

25. 03. 2023.

“Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako.” (Matej 11,29.30)

Tim riječima Krist govori svakom ljudskom biću. Znali to ili ne, svi su umorni i natovareni. Svi su pritisnuti teretima koje samo Krist može ukloniti. Najteži teret koji nosimo jest teret grijeha. Kad bismo bili ostavljeni da sami nosimo ovaj teret, on bi nas uništio. Međutim, Bezgrešni je zauzeo naše mjesto. “A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju.” (Izaija 53,6) On je ponio teret naše kazne. On će uzeti teret s naših umornih pleća. On će nam dati odmor. On će ponijeti i teret briga i žalosti. On nas poziva da bacimo sve svoje brige na Njega jer nas nosi na srcu.

Stariji Brat našega ljudskog roda je kraj vječnog prijestolja. On promatra svaku dušu koja svoje lice okreće prema Njemu kao Spasitelju. On iskustveno poznaje slabosti ljudskog roda, koje su naše potrebe i gdje počiva težina naših kušnji; jer On je bio iskušan u svemu kao i mi, osim grijeha. On bdi nad tobom, Božje dijete, koje strepiš. Jesi li u kušnji? On će te osloboditi. Jesi li slab? On će te ojačati. Jesi li u neznanju? On će te prosvijetliti. Jesi li ranjen? On će te izliječiti. Gospodin “određuje broj zvijezda”, pa ipak “liječi one koji su srca skrušena, i povija rane njihove” (Psalam 147,4.3). “Dođite k meni”, Njegov je poziv. Kakva god bila tvoja strahovanja i kušnje, iznesi svoj slučaj pred Gospodina. Tvoj duh bit će ojačan da izdrži. Put će biti otvoren pred tobom da se oslobodiš poniženja i poteškoća.

Što si svjesniji svoje slabosti i bespomoćnosti, to ćeš jači postati u Njegovoj sili. Što je teži tvoj teret, toliko će blaženiji biti odmor kad ga povjeriš Nositelju bremena. Odmor koji Krist nudi ovisi o jasno određenim uvjetima. Ove uvjete može svatko ispuniti. On nam jasno govori kako se može pronaći Njegov odmor.

“Uzmite jaram moj na se”, kaže Isus. Jaram je oruđe službe. Stoka se upreže u jaram da bi radila, a jaram je nužan da bi mogla uspješno raditi. Ovim slikovitim prikazom Krist nas uči da smo pozvani u službu dokle god traje naš život. Moramo uzeti na sebe Njegov jaram da bismo mogli postati Njegovim suradnicima. (Isusov život, str. 262,263)

Za razmišljanje: Koji teret moram odložiti da bih uzeo Kristov jaram službe?

 

Preporučujemo: