Što je Riječ za nas?

27. 01. 2012.

„Marljivo nastoj da se pokažeš pred Bogom kao prokušan, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji valjano propovijeda istinu!“ (2. Timoteju 2,15)

Biblija sadrži jednostavan i savršen sustav teologije i filozofije. To je knjiga koja nas može učiniti mudrima na spasenje. Ona nas uči kako da stignemo do prebivališta vječne sreće. Ona nam govori o Božjoj ljubavi onakvoj kakva je prikazana u planu spasenja, prenosi znanje bitno za sve – znanje o Kristu. On je Božji izaslanik; On je Začetnik našeg spasenja. Međutim, bez Božje riječi mi ne bismo imali nikakvog znanja da je Osoba kao što je Isus Krist ikada posjetila našu Zemlju, ne bismo imali nikakvog znanja o Njegovom božanstvu koje ukazuje na Njegovo pretpostojanje s Ocem.

Biblija nije napisana samo za teologe; naprotiv, ona je namijenjena običnom puku. Velike istine, potrebne za naše spasenje, u njoj su jasne kao podne, i nitko neće pogriješiti ni izgubiti pravi put osim onih koji se povode za svojim prosuđivanjem umjesto da slijede jasno izraženu Božju volju.

Božja riječ ukazuje na svaku pogrešnu karakternu osobinu oblikujući cijelu osobnost, izvana i iznutra, ukoravajući oholost i samouzvišenje, navodeći čovjeka da Kristov duh unosi u male i velike životne dužnosti. Ona uči svakoga da bude nepokolebljiv u svojoj odanosti pravednosti i neporočnosti, ali i da istodobno uvijek bude ljubazan i pun sućuti.

Što više budemo proučavali Bibliju, to ćemo je više cijeniti. Kamo god bacio svoj pogled, istražitelj se susreće s beskrajnom Božjom mudrošću i ljubavlju. Svima koji su se istinski obratili Bogu, Božja riječ je radost i utjeha u životu. Takvima govori Božji duh i njihovo srce postaje kao zaliven vrt. …

Nijedno znanje nije tako čvrsto, tako dosljedno i tako dalekosežno kao znanje koje se stječe proučavanjem Božje riječi. Kada ne bilo nijedne druge knjige na cijelom širokom svijetu, Božja riječ, primijenjena zahvaljujući Kristovoj milosti, učinila bi da postanemo savršeni na ovom svijetu, s karakterom koji je osposobljen za budući, besmrtni život. Oni koji proučavaju Riječ, uzimajući je vjerom kao istinu i primajući je u svoj karakter, bit će potpuni u Onome koji je sve u svemu. Hvala Bogu za mogućnosti koje je dao ljudskom rodu. (Review and Herald, 11. lipnja 1908.)