Što je vjera?

23. 02. 2012.

„Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.“ (Hebrejima 11,1)

Dragocjena je misao da nam je Kristova pravednost uračunata ne zbog neke naše zasluge, već kao besplatni Božji dar. Neprijatelj Boga i ljudskog roda ne želi da se ta istina jasno objavljuje jer zna da će, ako se ona potpuno prihvati među ljudima, njegova moć biti slomljena. Uspije li ovladati ljudskim umom tako da sumnja, da nevjerovanje i tama postanu iskustvo onih koji sebe smatraju Božjom djecom, on će ih moći pobijediti kušnjama. Moramo učvrstiti jednostavnu vjeru koja se hvata za riječ koju je Bog izgovorio. Božji narod mora imati vjeru koja će se oslanjati na božansku snagu jer „milošću ste spašeni po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji!“ Oni koji vjeruju da im je Bog zbog Krista oprostio grijehe, ne bi smjeli u kušnjama prestati ići naprijed i boriti se u dobroj borbi vjere. Njihova vjera treba jačati sve dok njihov kršćanski život, ali i njihove riječi, ne budu objavili: „Krv Isusa Krista, njegova Sina, čisti nas od svakoga grijeha!“

Vjera je uzdanje u Boga – vjerovanje da nas On voli i da najbolje zna što je za naše dobro. I zato, umjesto da idemo svojim vlastitim putovima, vjera nas navodi da izaberemo Njegov put. Umjesto našeg neznanja, ona prihvaća Njegovu mudrost; umjesto naših slabosti, Njegovu snagu; umjesto naše grešnosti, Njegovu pravednost. Naš život, mi sami, već pripadamo Njemu; vjera priznaje Njegovo vlasništvo i prihvaća Njegove blagoslove. Istina, poštenje i neporočnost istaknuti su kao tajna uspjeha u životu. … Svaka dobra pobuda ili težnja dar je od Boga; vjera prima život od Boga koji jedini može dovesti do istinskog rasta i uspješnosti.

Kako vjeru treba pokazati, valja jasno objasniti. Svako Božje obećanje dano je pod uvjetom. Ako smo spremni ispuniti Božju volju, imat ćemo na raspolaganju svu Njegovu snagu. Svaki dar koji je obećao nalazi se u samom obećanju. … Isto onako kao što se hrast nalazi u žiru, tako se Božji darovi nalaze u Njegovim obećanjima. …

I sama vjera koja nas osposobljava da primimo Božje darove jest dar. … Ona raste kada se primjenjuje Božja riječ. Da bismo ojačali vjeru, često je moramo suočavati s Božjom riječju.

Kako su se često oni koji su se oslanjali na Božju riječ, iako sami po sebi krajnje bespomoćni, usprotivili sili cijeloga svijeta. … To su pravi plemići u svijetu. Oni pripadaju kraljevskom rodu. (Review and Herald, 24. studenoga 1908.)