Strpljivost

14. 02. 2024.

“Možete li piti kalež koji ću ja piti?” (Marko 10,38)

Od gorčine koja pada u dio ljudskom rodu Isus nije izbjegao nijedan dio. Bilo je i takvih koji su Mu se pokušavali narugati zbog Njegovog rođenja, pa se čak i u djetinjstvu morao sresti s njihovim podsmješljivim pogledima i zlim došaptavanjima. Da je odgovorio nestrpljivom riječju ili pogledom, da je popustio svojoj braći jednim pogrešnim postupkom, On više ne bi bio savršeni Uzor. Na taj način On bi doživio neuspjeh u provođenju plana našega otkupljenja. Da je ikada priznao da može biti opravdanja za grijeh, Sotona bi likovao, a svijet bi bio izgubljen. Zbog toga je kušač radio na tome da Njegov život učini što težim, kako bi Ga naveo na grijeh.

Na svaku kušnju On je odgovarao: “Pisano je.” On je rijetko korio bilo koje loše djelo svoje braće, ali im je iznosio riječ od Boga. Često su Ga optuživali za kukavištvo kad se nije htio udružiti s njima u nekom zabranjenom djelu; ali On je odgovarao: “Pisano je: ‘Strah Gospodnji — eto što je mudrost; Zla se kloni — to ti je razumnost’.” (Job 28,28)

Bilo je nekih koji su tražili Njegovo društvo, osjećajući mir u Njegovoj nazočnosti, ali mnogi su Ga izbjegavali zato što ih je Njegov besprijekoran život ukoravao. …

Često su Ga pitali: “Zašto si toliko uporan u tome da budeš tako poseban, tako različit od nas svih?” “Pisano je”, rekao je On. “Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu! Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže; koji ne čine bezakonje, već hode putovima njegovim.” (Psalam 119,1–3)

Kad su Ga upitali zašto se ne pridružuje neozbiljnom zabavljanju mladih iz Nazareta, rekao je: “Pisano je: ‘Putu se propisa tvojih radujem više no svemu bogatstvu. Razmišljat ću o naredbama tvojim i putove ću tvoje razmatrat. Uživat ću u pravilima tvojim, riječi tvojih neću zaboravit.’” (Psalam 119,14–16)

Isus se nije borio za svoja prava. Njegov je rad često bio nepotrebno otežan zato što je bio susretljiv i nije se žalio. Ipak, nije sustajao niti se obeshrabrivao. On je živio iznad tih poteškoća, kao u svjetlosti Božjega lica. Nije se osvećivao kad se s Njim postupalo grubo, već je uvrede strpljivo podnosio. (Isusov život, str. 58,59)