Struktura Kršćanske adventističke crkve

3. 06. 2010.

Kršćanska adventistička crkva organizirana je putem delegatskog sustava. To znači da autoritet Crkve počiva na vjerništvu mjesnih crkava. Izvršna odgovornost dana je predstavničkim tijelima i službenicima da upravljaju Crkvom. Postoje četiri stupnja crkvene strukture, i to od vjernika pojedinca do svjetske crkvene organizacije.

  1. Mjesna crkva se sastoji od vjernika pojedinaca.
  2. Konferenciju ili misijsko polje čini nekoliko mjesnih crkava u državi ili nekom području.
  3. Uniju konferencija ili misijskih polja čini konferencije ili polja unutar šireg područja (često su to skupine regija ili cijela država).
  4. Generalnu konferenciju, kao najveću organizacijsku jedinicu, čine unije iz svih dijelova svijeta. Divizije su dijelovi Generalne konferencije, i to s administrativnom odgovornošću za određeno zemljopisno područje.

Svaka organizacijska jedinica – razina nastala je demokratskim načinom izbora. Mjesne crkve izabiru svoje službenike i crkvene odbore većinom glasova. Zatim Crkva izabire svoje zastupnike za konferencije koje se sastaju na posebnom zasjedanju svake dvije ili tri godine. Izvršni autoritet između dvaju zasjedanja sabora ima konferencijski Izvršni odbor i izvršni službenici (obično su to: predsjednik, tajnik i blagajnik Konferencije), a svi su izabrani na glavnom zasjedanju sabora.

Sličan se proces primjenjuje na unijskom saboru i zasjedanjima Generalne konferencije, obično svakih pet godina, kada se izabiru službenici i odbori, daju izvješća i donose crkveni pravilnici.

Unutar tih četiriju stupnjeva crkvene organizacije djeluju različite crkvene institucije. U svom propovijedanju adventisti služe cijelom čovjeku i u tom smislu razvili su odgojno-obrazovni sustav, zdravstvenu službu, izdavaštvo i druge ustanove. Raznovrsne institucije Adventističke crkve, bilo da su mjesne crkve, konferencije, zdravstvene ustanove, izdavačke kuće, škole ili druge organizacije, sve pripadaju jedinstvenoj jedinici Generalne konferencije Adventističke crkve koja ih objedinjuje.

Generalna konferencija je najviši autoritet u Crkve. Generalna konferencija tijekom zasjedanja, kao i Izvršni odbor Generalne konferencije između dvaju zasjedanja jesu najviša tijela koja upravljaju djelovanjem Crkve diljem svijeta i jedini mogu stvarati podorganizacije za promicanje posebnih interesa Crkve u različitim dijelovima svijeta.

Administrativno gledano, Adventistička crkva ima trinaest divizija koje su sastavljene od skupina crkava, misijskih polja ili država objedinjenih u unijama. Divizije i njihova sjedišta pokrivaju sljedeća zemljopisna područja:

U sklopu Trans-europskog odjela Generalne konferencije djeluju trinaest Unija konferencija, dva misijska polja i jedna pridruzena konferencija.

best essay writers of https://pro-essay-writer.com.