Stvaranje

Biblijske pouke 29. 12. 2012.

Stvaranje je doista osnovna tema Biblije. Sva ostala biblijska učenja — o utjelovljenju, križu, drugom Kristovom dolasku i tako dalje — čvrsto su utemeljena na istini da je ovaj naš svijet stvorio Gospodin.

Upravo zato se stvaranje pojavljuje ne samo na početnim stranicama Biblije, već i u svih pet Mojsijevih knjiga, u proročkim knjigama, u Psalmima, Evanđeljima, poslanicama, Djelima i u Otkrivenju.

Prema tome, biblijske pouke za ovo tromjesečje razmatraju nauk o stvaranju kakav je objavljen u prvom i drugom poglavlju Postanka, te utjecaj tog nauka na ostala naša vjerovanja — na moral, grijeh, brak, upraviteljsku službu i druge. Iako polazimo od pretpostavke da je izvještaj doslovan, pouke tijekom ovog tromjesečja više će puta ponoviti zašto ga moramo shvatiti doslovno ili bi, u protivnom, veliki dio naših osnovnih vjerovanja bio doveden u pitanje.

DownloadZa mladeZa učitelje