Stvoritelj

21. 02. 2023.

“U usporedbama ću progovoriti: otkrit ću sakriveno od postanka svijeta.” (Matej 13,35)

Pismo kaže: “Sve je to Isus govorio narodu u usporedbama i ništa mu nije rekao bez usporedaba, da se ispuni proročka riječ: ‘U usporedbama ću progovoriti: otkrit ću sakriveno od postanka svijeta.’” (Matej 13,34.35) Zemaljsko je prikazivano duhovnim; pojave u prirodi i životna iskustva Njegovih slušatelja povezivana su s istinama iz pisane Riječi. Vodeći ih tako od zemaljskoga kraljevstva u duhovno, Kristove usporedbe postajale su karike u lancu istine koji sjedinjuje čovjeka s Bogom, Zemlju s Nebom.

U svojem poučavanju iz prirode Isus je govorio o onome što je sâm svojim rukama stvorio, o onome što ima kakvoću i silu koju mu je On sam darovao. U svojem prvobitnom savršenstvu, sve stvoreno je izražavalo božansku mudrost. Adamu i Evi u njihovom edenskom domu priroda je bila “puna Božje spoznaje”, prepuna božanskih pouka. Mudrost je progovarala oku i bila primana u srce jer su ljudi razgovarali s Bogom preko djela koja je On stvorio. Međutim, čim je sveti par prekršio zakon Najvišega, sjaj s Božjega lica napustio je lice prirode. Zemlja je sada pokvarena i uprljana grijehom. Ali i u takvom pomračenom stanju sačuvala je velik dio prijašnje ljepote. Pouke koje nam pruža nisu izbrisane; kad se pravilno shvati, priroda svjedoči o svojem Stvoritelju.

U Kristovo doba ove su pouke bile zanemarene. Ljudi nisu prepoznavali Boga u Njegovim djelima. Grešnost ljudskog roda bacila je sjenku na čisto lice stvorenoga; i umjesto da prikazuju Boga, Njegova djela postala su prepreka da Ga upoznamo. Ljudi su “se klanjali i iskazivali štovanje stvorenju umjesto Stvoritelju”. Tako su i neznabošci “postali isprazni u mislima svojim i njihovo je nerazumno srce potamnjelo” (Rimljanima 1,25.21). I u Izraelu je ljudski nauk uzdizan umjesto Božjeg. Ne samo pojave u prirodi, već i obredna služba i sama Biblija — sve što je trebalo objavljivati Boga — postalo je tako izopačeno da je služilo kao sredstvo da se Njega prikrije. (Isusove usporedbe, str. 7,8)

Za razmišljanje: Kada sljedeći put budem u prirodi, što želim da mi Bog kaže?

Preporučujemo: