Subota, pečat Božjeg zakona

14. 06. 2024.

“Pohrani ovo svjedočanstvo, zapečati ovu objavu među učenicima svojim.” (Izaija 8,16)

Gospodin zapovijeda po istome proroku: “Pohrani ovo svjedočanstvo, zapečati ovu objavu među učenicima svojim.” (Izaija 8,16) Pečat Božjeg zakona nalazi se u četvrtoj zapovijedi. Jedino ona od deset njih sadrži ime i titulu Zakonodavca. Ona ga proglašava Stvoriteljem neba i Zemlje i tako pokazuje da iznad svih drugih ima pravo na štovanje i obožavanje. Osim ovog propisa u Dekalogu nema ništa što bi pokazalo čijim je autoritetom ovaj Zakon dan. Kad je papinska sila promijenila subotu, sa Zakona je skinut pečat. Isusovi su učenici pozvani da ga ponovno stave time što će suboti iz četvrte zapovijedi dati mjesto koje joj pripada kao danu uspomene na Stvoritelja i znak Njegove vlasti.

“Uza Zakon! Uza svjedočanstvo!” Dok postoji obilje suprotstavljenih učenja i teorija, Božji je zakon jedino nepogrešivo mjerilo kojim treba ispitati sva mišljenja, učenja i teorije. Prorok kaže: “Tko ne rekne tako, zoru neće dočekati.” (Izaija 8,20)

I opet je dana zapovijed: “Viči iz sveg grla, ne suspreži se! Glas svoj poput roga podigni. Objavi mom narodu njegove zločine, domu Jakovljevu grijehe njegove.” Zbog prijestupa ne treba koriti bezbožni svijet, nego one koje Bog naziva svojim narodom. On nastavlja: “Dan za danom oni mene traže i žele znati moje putove, kao narod koji vrši pravdu i ne zaboravlja pravo Boga svoga. Od mene ištu pravedne sudove i žude da im se Bog približi.” (Izaija 58,1.2) …

Time prorok ističe odredbu koja je bila zaboravljena: “I ti ćeš graditi na starim razvalinama, dići ćeš temelje budućih koljena. Zvat će te popravljačem pukotina, i obnoviteljem cesta do naselja. Zadržiš li nogu da ne pogaziš subotu, i u sveti dan da ne obavljaš poslove; nazoveš li subotu milinom a časnim dan Jahvi posvećen; častiš li ga odustajuć od puta, bavljenja poslom i pregovaranja — tad ćeš u Jahvi svoju milinu naći.” (Izaija 58,12–14) Ovo se proročanstvo odnosi i na naše vrijeme. Kada je sila Rima promijenila subotu, u Božjem je zakonu nastala pukotina. Ali je došlo vrijeme da se božanska ustanova obnovi. Valja popraviti pukotinu i obnoviti temelj mnogih naraštaja. (Veliki sukob, str. 357,358)