Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Suci 10

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Suci 10”.

1 A poslije Abimeleka ustade Tola, sin Pue, sina Dodova, čovjek iz Jisakara, da bi izbavio Izraela; on je pak živio u Šamiru, u gorju Efraimovu. 2 I sudio je Izraelu dvadeset i tri godine; a kad umrije, bî sahranjen u Šamiru. 3 Poslije njega pak ustade Jair, Gileadovac, koji je sudio Izraelu dvadeset i dvije godine. 4 A imao je on trideset sinova koji su jašili na tridesetero magaradi; oni su imali i trideset gradova što se do današnjega dana zovu Havot-Jair, koji su u zemlji Gileadovoj. 5 I kad umrije Jair, bî sahranjen u Kamonu. 6 A sinovi Izraelovi opet stadoše činiti što je zlo u očima Gospodnjim te su služili baalima i aštartama i bogovima sirijskim i bogovima sidonskim i bogovima moapskim i bogovima sinova Amonovih i bogovima filistejskim; a Gospoda su ostavili i nisu mu više služili. 7 TadaGospod gnjevom planu na Izraela te ih proda u ruke Filistejaca i u ruke sinova Amonovih. 8 I one godine oniskršiše i potlačiše sinove Izraelove; osamnaest su godina tlačili sve sinove Izraelove koji bijahu onkraj Jordana u zemlji amorejskoj, u Gileadu. 9 Sinovi Amonovi prijeđoše i Jordan da bi zavojštili i protiv Jude i protiv Benjamina i protiv doma Efraimova; i Izrael bijaše silno potresen. 10 Tad sinovi Izraelovi zavapiše Gospodu govoreći: »Zgriješili smo protiv tebe jer smo i ostavili Boga svojega i služili baalima!« 11 Nato Gospod reče sinovima Izraelovim: »Nisam li vas izbavio od Egipćanâ i od Amorejaca i od sinova Amonovih i od Filistejaca? 12 I kad su vas pritisnuli Sidonci i Amalečani i Maonci, zavapili ste k meni i ja sam vas izbavio iz ruku njihovih. 13 Ali vi ste mene ostavili i počeli služiti drugim bogovima; zato vas neću više izbavljati. 14 Idite i vapite bogovima koje ste sebi izabrali; neka vas oni izbave u vrijeme nevolje vaše!« 15 No sinovi Izraelovi rekoše Gospodu: »Zgriješili smo! Ti učini s nama što god se učini dobrim u tvojim očima; samo nas, molimo te, danas izbavi!« 16 Stoga odstraniše tuđe bogove iz svoje sredine te počeše služiti Gospodu; i njegova se duša sažali nad Izraelovom tegobom. 17 Tada se sabraše sinovi Amonovi i utaboriše se u Gileadu. Skupiše se i sinovi Izraelovi i utaboriše se u Micpi. 18 A puk i glavari gileadski rekoše jedni drugima: »Tko je taj koji će početi boj sa sinovima Amonovim? Neka bude glavar nad svim žiteljima Gileada.«