Suci 13

26. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Suci 13”.

1 A sinovi Izraelovi opet stadoše činiti što je zlo u očima Gospodnjim, stoga ih Gospod predade u ruke Filistejaca na četrdeset godina. 2 I bijaše neki čovjek iz Core, iz roda Danovaca, a ime mu Manoah. A žena njegova bijaše nerotkinja i nikada nije rađala. 3 I toj ženi ukaza se anđeo Gospodnji pa joj reče: »Gle sad, ti si nerotkinja i nikada nisi rađala, ali ćeš začeti i roditi sina. 4 Zato te sad molim: čuvaj se da ne piješ vina ni žestoka pića i da ne jedeš ništa nečisto. 5 Jer ti ćeš, evo, zanijeti i roditi sina; i britva mu neće prijeći po glavi jer dječak će od utrobe biti nazirej Božji, i on će početi izbavljati Izraela iz filistejske ruke.« 6 I žena dođe pa reče mužu svojemu govoreći: »Čovjek Božji dođe k meni, a izgled mu kao izgled anđela Božjega, veoma čudesan; ali nisam ga pitala odakle je niti mi on kaza svoje ime. 7 Ali mi reče: ‘Ti ćeš, evo, zanijeti i roditi sina. Zato sad ne pij vina ni žestoka pića i ne jedi ništa nečisto, jer dječak će biti nazirej Božji od utrobe sve do dana smrti svoje.’« 8 Tada se Manoah pomoli Gospodu i reče: »O Gospodine, molim te, neka čovjek Božji koga si poslao opet dođe k nama i pouči nas što ćemo činiti s dječakom koji se ima roditi.« 9 I Bog ču glas Manoahov pa anđeo Božji opet dođe k ženi dok je ona sjedila u polju; ali Manoah, muž njezin, ne bijaše s njom. 10 Stoga žena pohita i otrča te izvijesti muža svojega i reče mu: »Eno, ukaza mi se čovjek koji je onaj dan došao k meni!« 11 Nato Manoah ustade i pođe za ženom svojom; pa kad dođe k onomu čovjeku, reče mu: »Jesi li ti čovjek koji je govorio s ovom ženom?« A ovaj reče: »Ja sam.« 12 I reče Manoah: »Sad kad se riječi tvoje ispune, koji će propis važiti za dječaka i za djelovanje njegovo?« 13 A anđeo Gospodnji reče Manoahu: »Neka se žena čuva svega što sam joj rekao. 14 Neka ne jede ni od čega što dolazi od vinove loze, neka ne pije ni vina ni žestoka pića i neka ne jede ništa nečisto. Neka drži sve što sam joj zapovjedio.« 15 Nato Manoah reče anđelu Gospodnjemu: »Molim te, daj da te ustavimo i pred tobom zgotovimo kozle.« 16 No anđeo Gospodnji reče Manoahu: »Da me i ustaviš, ja ne bih jeo tvojega jela; ali ako budeš prinosio paljenicu, prinesi je Gospodu.« Naime, Manoah nije znao da je to anđeo Gospodnji. 17 Tada Manoah reče anđelu Gospodnjemu: »Kako ti je ime, da ti iskažemo čast kad se tvoje riječi ispune?« 18 Anđeo Gospodnji nato mu reče: »Zašto pitaš za ime moje? Ta ono je čudesno.« 19 Onda Manoah uze kozle i prinosnicu pa to na stijeni prinese Gospodu. I dok su Manoah i žena njegova gledali, anđeo učini čudo. 20 I dogodi se, kad se plamen sa žrtvenika počeo dizati k nebu, da se u plamenu sa žrtvenika podiže i anđeo Gospodnji. Pa kad to vidješe Manoah i žena njegova, padoše na zemlju na lica svoja. 21 I anđeo Gospodnji nije se više ukazivao Manoahu i ženi njegovoj. Tada Manoah spozna da je to bio anđeo Gospodnji. 22 Zato Manoah reče ženi svojoj: »Za-cijelo ćemo umrijeti, jer vidjesmo Boga.« 23 No žena mu njegova reče: »Da se Gospodu prohtjelo usmrtiti nas, ne bi iz naše ruke primio paljenicu i prinosnicu, i ne bi nam dao da sve ovo vidimo niti bi nam dao da u ovo doba takvo što čujemo.« 24 I žena rodi sina, i nadjenu mu ime Samson; i dječak poraste, i Gospod ga blagoslovi. 25 I Duh Gospodnji poče djelovati na nj u Danovu taboru između Core i Eštaola.