Suci 14

27. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Suci 14”.

1 I siđe Samson u Timnu pa ondje u Timni zagleda ženu među filistejskim kćerima. 2 Pa kad uzađe, kaza tosvojemu ocu i svojoj materi. I reče: »U Timni sam zagledao ženu među filistejskim kćerima; zato mi je sad uzmite za ženu.« 3 A njegov mu otac i mati njegova rekoše: »Zar nema žene među kćerima braće tvoje ili u svemu našem puku da ti moraš ići uzimati ženu od neobrezanih Filistejaca?« Ali Samson reče ocu svojemu: »Nju mi uzmi, jer u mojim očima ta je prava.« 4 A njegov otac i mati njegova nisu znali da je to od Gospoda, da on traži zadjevicu s Filistejcima; jer u ono su vrijeme Filistejci vladali nad Izraelom. 5 Tako Samson siđe sa svojim ocem i s materom svojom u Timnu pa dođe do timnjanskih vinograda. Kad gle, preda nj iskoči mladi lav ričući. 6 Uto se na nj spusti Duh Gospodnji te on njega rastrgnu kao što bi rastrgnuo kozle, premda ništa nije imao u ruci; ali ni svojemu ocu ni svojoj materi ne kaza što je učinio. 7 Tada siđe te govoraše sa ženom; i ona bijaše prava u Samsonovim očima. 8 I poslije nekog vremena, kad se vraćao da je uzme, skrenu da vidi lavlju strv. Kad gle, u lavljoj strvini roj pčela i med. 9 A on zagrabi toga meda u ruku svoju pa ode hodajući i jedući. I kad dođe k svojemu ocu i svojoj materi, dade i njima te i oni jedoše; ali im ne kaza da je med zagrabio iz lavlje strvine. 10 Tad njegov otac siđe po onu ženu; a Samson ondje priredi gozbu jer tako običavahu mladi ljudi. 11 I dogodi se, kad ga ugledaše, da dovedoše tridesetoricu djevera da budu uza nj. 12 Tada im Samson reče: »Hajde da vam sad zadam zagonetku. Pa ako mi je doista odgonetnete u sedam gozbenih dana i proniknete je, dat ću vam trideset lanenih košulja i trideset svečanih haljina. 13 Ali ako mi je ne mognete odgonetnuti, onda ćete vi meni dati trideset lanenih košulja i trideset svečanih haljina.« A oni mu rekoše: »Zadaj tu svoju zagonetku da je čujemo!« 14 Tada im reče: »Iz onoga koji jede izašlo je jelo i iz jakoga izašlo je slatko.« Ali u tri dana nisu mogli odgonetnuti zagonetku. 15 I dogodi se, sedmoga dana, da rekoše ženi Samsonovoj: »Nagovori svog muža da nam odgonetne zagonetku, inače ćemo ognjem spaliti i tebe i dom oca tvojega. Zar ste nas pozvali da nam uzmete što je naše? Nije li tako?« 16 Tada Samsonova žena stane plakati oko njega te reče: »Ti mene samo mrziš i ne voliš me. Zadao si zagonetku sinovima puka mojega, a meni je nisi odgonetnuo.« On joj pak reče: »Eno, ocu svojemu i materi svojoj nisam je odgonetnuo, a tebi da je odgonetnem?« 17 No ona je plakala oko njega sedam dana, koliko im je trajala gozba. I dogodi se da joj sedmoga dana kaza, jer je navaljivala na njega. I ona odgonetnu zagonetku sinovima puka svojega. 18 I sedmoga dana, prije no što sunce zađe, rekoše mu ljudi iz toga grada: »Što li je slađe od meda? Što li je jače od lava?« A on im reče: »Da niste s mojom junicom orali, ne biste moju proniknuli zagonetku.« 19 Tada se na nj spusti Duh Gospodnji te on siđe u Aškelon i pobi im trideset ljudi pa s njih uze odjeću da bi onima koji su odgonetnuli zagonetku dao svečane haljine. I gnjev njegov usplamtje te uzađe u dom oca svojega. 20 A Samsonovu ženu dadoše njegovu djeveru s kojim je drugovao.

 

Preporučujemo: