Suci 2

15. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Suci 2”.

1 Tada anđeo Gospodnji uzađe iz Gilgala u Bokim pa reče: »Izveo sam vas iz Egipta i doveo vas u zemlju za koju se zakleh ocima vašim i rekoh: ‘Neću raskinuti saveza svojega s vama dovijeka. 2 A vi ne sklapajte saveza sa žiteljima ove zemlje; porušite žrtvenike njihove.’ Ali vi ne poslušaste glasa mojega. Što ste to učinili? 3 Zato i rekoh: ‘Neću ih protjerati pred vama, nego će vam oni biti trnje u bokovima, a njihovi bogovi bit će vam zamka.’« 4 I dogodi se, kad anđeo Gospodnji izgovori ove riječi svim sinovima Izraelovim, da puk podiže svoj glas i zaplaka. 5 Stoga onome mjestu nadjenuše ime Bokim i ondje priniješe žrtvu Gospodu. 6 Tada Jošua otpusti puk te sinovi Izraelovi odoše svaki na svoju baštinu da zaposjednu zemlju. 7 I služio je puk Gospodu u sve dane Jošuine i u sve dane starješina koji su nadživjeli Jošuu, koji su vidjeli sva velika djela Gospodnja što ih učini Izraelu. 8 I umrije Jošua, sin Nunov, sluga Gospodnji, u dobi od stotinu i deset godina. 9 I sahraniše ga na području baštine njegove u Timnat-Heresu, u Efraimovu gorju, sjeverno od gore Gaaša. 10 A kad se i sav onaj naraštaj pridružio ocima svojim, podiže se za njima drugi naraštaj koji nije poznavao Gospoda, kao ni djela što ih on učini Izraelu. 11 Tada sinovi Izraelovi počeše činiti što je zlo u očima Gospodnjim i služiti baalima. 12 I ostaviše Gospoda, Boga svojih otaca, koji ih je izveo iz zemlje egipatske, te pođoše za drugim bogovima između bogova onih naroda koji bijahu oko njih i stadoše im se klanjati; tako su razjarili Gospoda. 13 I ostaviše Gospoda te stadoše služiti Baalu i aštartama. 14 Tada Gospod gnjevom planu na Izraela i preda ih u ruke pljačkaša koji su ih pljačkali i proda ih u ruke njihovih neprijatelja uokolo te više ne mogoše opstati pred svojim neprijateljima. 15 Kamo god bi odlazili, ruka Gospodnja spuštala se na njih po zlu, kako bijaše govorio Gospod i kako im se Gospod bijaše zakleo, te bijahu silno potreseni. 16 Tada im Gospod stade podizati suce, koji su ih izbavljali iz ruku onih koji su ih pljačkali. 17 Ali oni ni svojih sudaca nisu slušali, nego su se odavali bludu s drugim bogovima i klanjali im se. Brzo su zašli s puta kojim su išli očevi njihovi slušajući zapovijedi Gospodnje; oni tako nisu činili. 18 I kad bi im Gospod podizao suce, tada bi Gospod bio sa svakim tim sucem i izbavljao ih iz ruku njihovih neprijatelja u sve dane sučeve; jer se Gospod sažalio nad njihovim zapomaganjem zbog onih koji su ih tlačili i ugnjetavali ih. 19 I dogodilo bi se, kad sudac umre, da bi se vraćali i postajali izopačeniji od svojih otaca, idući za drugim bogovima, služeći im i klanjajući im se. Nisu odustajali od svojih djela ni od svojih opakih putova. 20 Tada Gospod gnjevom planu na Izraela te reče: »Budući da je taj narod prekršio saveza mojega što sam ga zapovjedio ocima njihovim i nije poslušao glasa mojega, 21 ni ja više neću pred njima protjerati nijednoga od onih naroda što ih ostavi Jošua kad umrije, 22 da bih njima iskušao Izraela: hoće li se oni držati puta Gospodnjega hodeći njime, kao što su se držali očevi njihovi, ili neće.« 23 Zato Gospod ostavi te narode ne protjeravši ih odmah i ne preda ih Jošui u ruke.