Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Suci 20

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Suci 20”.

1 Tada izađoše svi sinovi Izraelovi i skupi se sva zajednica kao jedan čovjek, od Dana pa do Beer-Šebe i zemlje gileadske, pred Gospodom u Micpi. 2 I glavari svega puka, svih plemena Izraelovih, dođoše na zbor puka Božjega, četiri stotine tisuća pješaka vičnih maču. 3 (A sinovi su Benjaminovi dočuli da su sinovi Izraelovi uzašli u Micpu). Tada rekoše sinovi Izraelovi: »Ispričajte kako se to zlo dogodilo.« 4 Nato onaj levit, muž ubijene žene, odgovori i reče: »Ja i moja inoča došli smo u Gibeu, koja pripada Benjaminu, da bismo prenoćili. 5 No ljudi iz Gibee ustadoše na me te zbog mene noću okružiše kuću; mislili su ubiti mene, ali su naposljetku silovali moju inoču te je umrla. 6 Zato sam uzeo svoju inoču i rasjekao je, pa je poslao u sve krajeve baštine Izraelove, jer su počinili zločin i besramlje u Izraelu. 7 Eto, svi vi sinovi Izraelovi, dajte ovdje svoj savjet i donesite odluku.« 8 I sav puk ustade kao jedan čovjek govoreći: »Neka nitko ne ide u svoj šator i neka se nitko ne vraća domu svojemu; 9 nego ovo je sad ono što ćemo učiniti Gibei: na nju ćemo ždrijebom. 10 Uzet ćemo dakle iz svih plemena Izraelovih po deset ljudi od stotine i po stotinu od tisuće i po tisuću od deset tisuća da nabave hranu za puk; kad uđu u Gibeu Benjaminovu, da ih kazne za sve besramlje što su ga počinili u Izraelu.« 11 Tako se svi ljudi iz Izraela sabraše protiv onoga grada, udruženi kao jedan čovjek; 12 a sva plemena Izraelova poslaše ljude po svemu plemenu Benjaminovu govoreći: »Kakvo je to zlo što se dogodilo među vama? 13 Zato predajte sad te ljude, sinove Belijalove, što su u Gibei, da ih pogubimo te iskorijenimo zlo iz Izraela.« Ali sinovi Benjaminovi ne htjedoše poslušati glasa braće svoje, sinova Izraelovih. 14 I skupiše se sinovi Benjaminovi iz svojih gradova u Gibeu da izađu na vojnu sa sinovima Izraelovim. 15 I nabroji se sinova Benjaminovih onoga dana iz gradova dvadeset i šest tisuća ljudi vičnih maču, povrh žitelja Gibee kojih se nabroja sedam stotina biranih ljudi. 16 Između svega toga puka sedam stotina biranih ljudi bijahu ljevaci; svaki je takav gađao kamenom navlas točno i nije promašivao. 17 A ljudi iz Izraela, osim Benjamina, nabroji se četiri stotine tisuća ljudi vičnih maču; svi ti bijahu ratnici. 18 Tada sinovi Izraelovi ustadoše i uzađoše u Dom Božji da zaišću savjet od Boga. I rekoše: »Tko će od nas prvi poći na vojnu sa sinovima Benjaminovim?« A Gospod reče: »Juda će prvi.« 19 I ujutro sinovi Izraelovi ustadoše i utaboriše se pred Gibeom. 20 I ljudi iz Izraela izađoše na vojnu protiv Benjamina; i svrstaše se ljudi iz Izraela u bojni red pred Gibeom. 21 Tada sinovi Benjaminovi izađoše iz Gibee te onoga dana Izraelu prosuše po zemlji dvadeset i dvije tisuće ljudi. 22 Ali se puk, ljudi iz Izraela, ohrabri pa se opet svrsta u bojni red na onome mjestu gdje su se svrstali prvoga dana. 23 Tada sinovi Izraelovi uzađoše te plakahu pred Gospodom do večeri. I zaiskaše savjet od Gospoda govoreći: »Hoćemo li opet ići u boj protiv sinova Benjamina, brata svojega?« A Gospod reče: »Pođite na njega.« 24 Sinovi Izraelovi primaknuše se sinovima Benjaminovim i drugoga dana. 25 Ali toga drugoga dana Benjamin izađe iz Gibee pred njih te sinovima Izraelovim prosu po zemlji još osamnaest tisuća ljudi, sve onih vičnih maču. 26 Tada uzađoše svi sinovi Izraelovi i sav puk pa dođoše u Dom Božji i zaplakaše. I sjedili su ondje pred Gospodom i taj dan postili do večeri; i prinosili su paljenice i pomirnice pred Gospodom. 27 I zaiskaše sinovi Izraelovi savjet od Gospoda (jer Kovčeg saveza Božjega u one dane bio je ondje, 28 a Pinhas, sin Eleazara, sina Aronova, u one dane stajao je pred njim), govoreći: »Hoćemo li opet izaći na vojnu protiv sinova Benjamina, brata svojega, ili da odustanemo?« A Gospod im reče: »Pođite, jer sutra ću vam ga predati u ruke.« 29 Tada Izrael postavi zasjede oko Gibee. 30 Pođoše sinovi Izraelovi na sinove Benjaminove i treći dan; i svrstaše se u redove pred Gibeom kao i prije. 31 Kako sinovi Benjaminovi izađoše pred puk, bijahu odvučeni daleko od grada; i počeše oni tući i ubijati neke iz puka, kao i prije, po putovima (od kojih jedan ide u Betel, a drugi u Gibeu) i po poljima. Pobiše tako Izraelu tridesetak ljudi. 32 Stoga rekoše sinovi Benjaminovi: »Oni padaju pred nama kao i prvi put.« A sinovi Izraelovi rekoše: »Bježimo, da ih od grada odvučemo na putove.« 33 Tada se svi ljudi iz Izraela digoše sa svojega mjesta i svrstaše u red kod Baal-Tamara, a zasjeda Izraelova izađe iz svojega mjesta u Gibejskim poljanama. 34 I sjati se pred Gibeu deset tisuća ljudi izabranih iz svega Izraela. I boj bijaše žestok. A Benjaminovci nisu znali da će ih snaći zlo. 35 I Gospod potuče Benjamina pred Izraelom te sinovi Izraelovi onoga dana pobiše Benjaminovcima dvadeset i pet tisuća i stotinu ljudi, sve onih vičnih maču. 36 Tada sinovi Benjaminovi uvidješe da su potučeni. Naime, ljudi iz Izraela bijahu dali mjesta Benjaminu, jer su se pouzdali u zasjedu što je bijahu postavili oko Gibee. 37 Uto zasjeda pohita i navali na Gibeu. I kad se zasjeda probila, sav grad pobi oštricom mača. 38 A između ljudi iz Izraela i zasjede bijaše dogovoren znak: da se iz grada digne veliki oblak dima. 39 I kad se ljudi iz Izraela stadoše povlačiti iz boja, Benjamin poče tući i ubijati ljude iz Izraela. Pobiše tako tridesetak ljudi, jer rekoše: »Doista, oni padaju pred nama kao u prijašnjem boju.« 40 Ali kada se oblak poče dizati iz grada, kao stup dima, Benjaminovci se obazreše za sobom, kad gle: iz cijeloga grada dizao se dim prema nebu. 41 Tada se ljudi iz Izraela okrenuše, a ljudi iz Benjamina prestraviše, jer vidješe da ih je snašlo zlo. 42 Stoga pred ljudima iz Izraela okrenuše prema pustinji, ali ih je vojska sustigla; a oni koji dođoše iz gradova ubijahu ih među sobom. 43 Tako su opkolili Benjamina progoneći ga bez predaha i satirući ga do ispred Gibee, prema sunčevu istoku. 44 I palo je Benjaminu osamnaest tisuća ljudi, sve samih junaka. 45 A preživjeli se okrenuše i pobjegoše u pustinju, prema Rimonskoj stijeni, ali oni ih napabirčiše po putovima još pet tisuća ljudi. Zatim su išli za njima do Gidoma i pobili im još dvije tisuće ljudi. 46 Tako je palih u Benjaminu onoga dana u svemu bilo dvadeset i pet tisuća ljudi vičnih maču, sve samih junaka. 47 A šest stotina ljudi okrenulo se i pobjeglo u pustinju, prema Rimonskoj stijeni; i ostadoše na Rimonskoj stijeni četiri mjeseca. 48 Tada se ljudi iz Izraela vratiše k sinovima Benjaminovim i pobiše im oštricom mača u svakome gradu i ljude i životinje i sve što se našlo; i sve gradove na koje su naišli popališe ognjem.