Suci 8

21. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Suci 8”.

1 Tada mu rekoše ljudi iz Efraima: »Zašto si nam takvo što učinio te nas nisi pozvao kad si išao zaratiti s Midjancima?« I oštro ga prekoriše. 2 A on im reče: »Što sam sad ja učinio u usporedbi s vama? Nije li Efraimovo pabirčenje bolje od Abiezerove berbe? 3 Vama je u ruke Bog predao midjanske knezove Oreba i Zeeba. Ta što sam ja mogao učiniti u usporedbi s vama?« Tada se njihova srdžba utiša prema njemu budući da je tako govorio. 4 Kad je Gideon došao do Jordana, prijeđe rijeku on i onih tri stotine ljudi koji bijahu s njim — premoreni, ali nastavljajući potjeru. 5 Stoga reče ljudima iz Sukota: »Molim vas, dajte ljudima koji idu za mnom nekoliko hljebova kruha, jer oni su premoreni, a ja gonim Zebaha i Calmunu, midjanske kraljeve.« 6 Ali mu sukotski glavari rekoše: »Zar je šaka Zebahova i Calmunina već u tvojoj ruci da tvojoj vojsci dademo kruha?« 7Nato Gideon reče: »Dobro! Kad mi Gospod preda Zebaha i Calmunu u ruke, onda ću vam meso iskidati pustinjskim trnjem i dračom.« 8 Potom odande uzađe u Penuel te i njima kaza isto, no ljudi iz Penuela odgovore mu kao što odgovoriše ljudi iz Sukota. 9 Stoga i ljudima iz Penuela reče govoreći: »Kad se vratim u miru, srušit ću ovaj toranj.« 10 A Zebah i Calmuna bijahu u Karkoru, i vojske njihove s njima, petnaestak tisuća ljudi, svi koji bijahu ostali od cijele vojske sinova Istoka; bijaše naime palo stotinu i dvadeset tisuća ljudi vičnih maču. 11 Onda Gideon pođe putem onih što žive u šatorima, istočno od Nobaha i Jogbehe, te potuče vojsku dok je vojska stajala bezbrižna. 12 A kako Zebah i Calmuna pobjegoše, on ih stane progoniti; i uhvati tu dvojicu midjanskih kraljeva, Zebaha i Calmunu, i svu vojsku uništi. 13 Tada se Gideon, sin Joašev, vrati iz boja s Hereškog uspona. 14 I uhvati nekog mladića od ljudi iz Sukota pa ga stane ispitivati, a on mu popiše sukotske glavare i starješine — sedamdeset i sedam ljudi. 15 I dođe on k ljudima iz Sukota pa reče: »Evo Zebaha i Calmune zbog kojih ste mi se rugali govoreći: ‘Zar je šaka Zebahova i Calmunina već u tvojoj ruci da tvojim premorenim ljudima dademo kruha?’« 16 I uze gradske starješine te pustinjskoga trnja i drače pa time nauči pameti ljude iz Sukota. 17 Potom sruši penuelski toranj te pobi ljude iz grada. 18 Onda reče Zebahu i Calmuni: »Kakvi su bili ljudi koje ste pobili na Taboru?« A oni rekoše: »Kakav si ti, takvi bijahu i oni; svaki bijaše nalik kraljevu sinu.« 19 Nato on reče: »To su bila moja braća, sinovi majke moje. Tako živ bio Gospod, da ste ih ostavili na životu, ne bih vas pogubio.« 20 Pa reče Jeteru, prvencu svojemu: »Ustani, pogubi ih!« Ali mladac ne isuče svoj mač jer se bojao; ta bijaše još mlad. 21Tad rekoše Zebah i Calmuna: »Ti ustani i navali na nas, jer kakav je čovjek, takva mu i snaga.« I Gideon usta i pogubi Zebaha i Calmunu pa uze mjesečiće što su bili na vratovima njihovih deva. 22 Tada ljudi Izraelci rekoše Gideonu: »Vladaj nad nama, i ti i sin tvoj i sin tvojega sina, jer si nas izbavio iz ruke midjanske.« 23 No Gideon im reče: »Neću ja vladati nad vama niti će moj sin vladati nad vama; Gospod će nad vama vladati.« 24 I reče im Gideon: »Jedno ću od vas zaiskati, da mi svatko dadne prsten od svojega plijena.« Oni su naime imali zlatne prstenove jer bijahu Jišmaelci. 25 A oni rekoše: »Rado ćemo dati.« I rasprostriješe haljinu pa svaki na nju baci prsten od svojega plijena. 26 A težina zlatnih prstenova što ih on zaiska bila je tisuću i sedam stotina šekela zlata, povrh mjesečića i privjesaka i purpurnih haljina što bijahu na midjanskim kraljevima i povrh ogrlica koje bijahu na vratovima njihovih deva. 27 I načini Gideon od toga efod pa ga postavi u svojemu gradu, u Ofri. I sav Izrael tamo se za njim oda bludu. I postade to stupica Gideonu i njegovu domu. 28 Tako su Midjanci bili pokoreni pred sinovima Izraelovim te više nisu podizali glave svoje. I zemlja počinu na četrdeset godina u dane Gideona. 29Tada Jerubaal, sin Joašev, ode te je živio u svojoj kući. 30 A imao je Gideon sedamdesetoricu sinova koji su izašli iz njegova bedra, jer je imao mnogo žena. 31 I njegova inoča koja bijaše u Šekemu, i ona mu rodi sina kojemu dade ime Abimelek. 32 I umrije Gideon, sin Joašev, u lijepoj starosti te bî sahranjen u grobu Joaša, oca svojega, u Ofri Abiezerovskoj. 33 I dogodi se, pošto Gideon umrije, da se sinovi Izraelovi opet odaše bludu s baalima te postaviše sebi za boga Baal-Berita. 34 Tako se sinovi Izraelovi nisu više spominjali Gospoda, Boga svojega, koji ih je izbavio iz ruke svih njihovih neprijatelja uokolo, 35 i nisu iskazivali milosrđe domu Jerubaala, Gideona, u skladu sa svom dobrotom što ju je on iskazivao Izraelu.