Sud sjede - knjige se otvoriše

9. 11. 2011.

“Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše.” (Daniel 7,10)

Nebeske knjige u kojima su zapisana imena ljudi i njihova djela određuju sudske odluke. Prorok Daniel kaže: “Sud sjede, knjige se otvoriše.” (Daniel 7,10) Opisujući isti prizor pisac Otkrivenja dodaje: “I druga knjiga, knjiga života bi otvorena. Tada su mrtvaci suđeni prema onome što je napisano u knjigama, po svojim djelima.” (Otkrivenje 20,12)

U knjizi života nalaze se imena svih koji su ikada bili u Božjoj službi. Isus je pozvao svoje učenike: “Radujte se… što su vaša imena zapisana na nebesima.” (Luka 10,20) Pavao govori o svojim vjernim suradnicima, “kojih se imena nalaze u knjizi života”. (Filipljanima 4,3) Promatrajući buduće “vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše”, Daniel izjavljuje da će se Božji narod izbaviti, “svi koji se nađu zapisani u Knjizi”. A Ivan u Otkrivenju kaže da će u Božji grad ući samo oni “koji stoje upisani u Janjetovoj knjizi života”. (Daniel 12,1; Otkrivenje 21,27)

“Knjiga spomenica” piše se pred Bogom i u njoj su zapisana dobra djela onih “koji se boje Jahve i štuju Ime njegovo”. (Malahija 3,16) Njihove riječi vjere, njihova djela ljubavi — sve je to zapisano na Nebu. Nehemija govori o njoj kad kaže: “Zato, sjeti se mene, Bože moj: ne prezri mojih pobožnih djela koja učinih za Dom Boga svoga i za službu u njemu.” (Nehemija 13,14) U knjizi spomenici sačuvana je trajna uspomena na svako pravedno djelo. U njoj je vjerno zapisana svaka pobijeđena kušnja, svako nadvladano zlo i svaka riječ nježne sućuti. Zapisana je i svaka žrtva, svako stradanje i jad pretrpljeni zbog Krista. Psalmist veli: “Ti izbroji dane mog progonstva, sabrao si suze moje u mijehu svom. Nije li sve zapisano u knjizi tvojoj?” (Psalam 56,9) …

Pred Bogom se ispituje djelo svakog čovjeka i zapisuje kao vjerno ili nevjerno. Pored svakog imena u nebeskim knjigama se sa strahovitom točnošću upisuje svaka ružna riječ, svaki sebični postupak, svaka neispunjena dužnost i svaki tajni grijeh. …

I najdublje zanimanje što ga ljudi pokazuju pri donošenju presuda u zemaljskim sudovima samo je blijeda slika zanimanja koje vlada u nebeskim dvorovima kad se imena upisana u knjigu života pojavljuju da budu ispitana pred Sucem svega svijeta. Božanski Zastupnik moli da svima koji su pobijedili vjerom u Njegovu krv budu oprošteni prijestupi, da budu vraćeni u svoj edenski dom i da okrunjeni kao sunasljednici s Njime dobiju “prijašnju vlast”. (Mihej 4,8) (Velika borba, str. 380—382)