Suđenje Isusu, prva faza

24. 09. 2022.

“Oni koji uhvatiše Isusa odvedoše ga k velikom svećeniku Kaifi, kod koga se bijahu sastali književnici i starješine. … Glavari svećenički i cijelo Veliko vijeće tražili su lažno svjedočanstvo protiv Isusa da ga ubiju. Ali ga ne nađoše iako je pristupilo mnogo lažnih svjedoka. Najposlije pristupiše dvojica te izjaviše: ‘Ovaj je rekao: Mogu razvaliti hram Božji i opet ga za tri dana sagraditi.’ Tada ustade veliki svećenik te mu reče: ‘Ništa ne odgovaraš.’ … Isus je šutio. A veliki mu svećenik reče: ‘Zaklinjem te živim Bogom da nam rekneš jesi li ti Mesija, Sin Božji?’ ‘Ti kaza — odgovori mu Isus. — Ali ja vama kažem da ćete poslije ovoga vidjeti Sina Čovječjega gdje sjedi s desnu Svemogućega i gdje dolazi na oblacima nebeskim.’ Tada veliki svećenik razdera haljine svoje i reče: ‘Pogrdio je Boga! Čemu nam više trebaju svjedoci? U ovaj isti čas čuli ste pogrdu.’” (Matej 26,57-65)

Židovski vođe napokon su imali Isusa u rukama. Sada se pojavila nova teškoća — što učiniti s Njim. Pitanje nije bilo koji je njihov cilj, već kako da ga ostvare.

Zadatak Velikog vijeća je složen zato što premda traži smrtnu kaznu, nema je vlast izreći. Rimljani, iako su koristili mjesnu administraciju u pokorenim pokrajinama kad god je bilo moguće, zadržali su izricanje smrtne kazne u svojim rukama.

Stoga se židovski vođe suočavaju s velikim problemom. Žele ubiti Isusa zbog Njegovih tvrdnji da je Mesija, ali Rimljani nisu priznavali bogohuljenje kao prekršaj koji povlači smrtnu kaznu. Prema tome, vođe Velikog vijeća imaju pred sobom dvostruki zadatak. Prvo, moraju navesti svoje članove da uvide potrebu da Isus bude pogubljen zbog bogohuljenja prema židovskom zakonu. Drugo, moraju smisliti odgovarajuću strategiju kako bi rimskog upravitelja naveli da dosudi smrtnu kaznu na temelju rimskog zakona.

Nakon nekih ne tako uspješnih smicalica, vodstvo konačno iznosi optužbu protiv Isusa, ali to nije dovoljno. U tom trenutku Kaifa jasno pita Isusa je li On Krist.

Pitanje je bilo otvoreno. Takav je bio i odgovor. Isus ne samo da odgovara potvrdno, već nastavlja i kaže da će Ga u budućnosti članovi Velikog vijeća vidjeti kako sjedi s desne strane Bogu i dolazi na nebeskim oblacima.

Taj odgovor je sve što Kaifi treba. Bogohuljenje se u Starom zavjetu kažnjavalo kamenovanjem. Veliki svećenik postigao je prvi cilj. Sada slijedi zadatak da preoblikuju židovsku optužbu u dovoljno ozbiljno kršenje rimskog zakona da bi zatražili smrtnu kaznu.

Pomozi nam, Oče, da vidimo Tvoju ruku kako djeluje u složenim životnim pitanjima dok promatramo kako se kraljevstva ovoga svijeta sukobljavaju s Tvojim kraljevstvom.

 

Preporučujemo: