Sunce Pravednosti

13. 11. 2023.

“Onima koji prebivahu u tamnom predjelu smrti zasja svjetlo.” (Matej 4,16)

Moramo se više moliti, biti ponizniji i hoditi više vjerom. Krist je bio savršen u ljudskoj naravi, i što je dublja naša vjera u Njega kao Onoga koji nam daruje sposobnosti, poniznije ćemo hoditi s Bogom, potpunije će biti naše posvećenje i manje će se naše “ja” nametati između Boga i ljudi. Kristova milost mora prebivati u duši iz dana u dan. Samo tako možemo stalno gledati u Onoga koji je nevidljiv.

Krist je došao na naš svijet pokazati ljudima Boga i povesti ih k Njemu. “Ja sam svjetlo svijeta”, izjavio je On (Ivan 8,12). Što Ga je to preporučilo da postane Svjetlo svijetu? Preporučilo

Ga je sljedeće: Došao je s Neba. Bio je pravi Učitelj poslan od Boga. Izabran je da otkrije Božji karakter svijetu. On je sjajna zvijezda Danica. On je Sunce Pravednosti, Svjetlo koje je obasjalo pogane i slava Njegovog naroda Izraela. Ivan je o Njemu rekao: “Svjetlo istinito, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na ovaj svijet.” (Ivan 1,9)

Možemo tražiti od našega Gospodina znajući da ćemo primiti. Potrebno nam je više Kristove poniznosti i krotkosti da bismo pokazali istinsko dobročinstvo među sobom; onda možemo upućivati molitve, onda možemo posredovati pred Bogom. Tako ćemo dokazati istinitost riječi: “Mnogo može molitva pravednika ako je žarka.” (Jakov 5,16) “Prisan je Jahve s onima koji ga se boje i Savez svoj objavljuje njima.” (Psalam 25,14) Međutim, oni koje će Gospodin upotrijebiti u velikoj su opasnosti da pođu ljudskim putovima. Budući da se mora obaviti ozbiljno djelo, potrebno je hoditi s Bogom. Tada će proisteći koraci koji vode do cilja.

Molitva i vjera postići će ono što ne može nijedna sila na Zemlji. Ne trebamo biti toliko uznemireni i zabrinuti. Čovjek ne može ići svuda i učiniti sve što treba. U radu se često pokažu nesavršenosti, ali ako pokažemo nepokolebljivo povjerenje u Boga, ne oslanjajući se na sposobnost ili talenat ljudi, istina će napredovati. Položimo sve u Božje ruke prepuštajući Njemu da obavi posao na svoj način, u skladu sa svojom voljom, preko onih koje On izabere. One koji su naizgled slabi, Bog će upotrijebiti ako su ponizni. (Manuscript 120, 1898.)

Za razmišljanje: Kako su molitva i vjera utjecale na moje svjedočenje za Krista? Kako su ovi duhovni blagoslovi promijenili moj hod s Bogom?