Suosjećajni Otkupitelj

15. 02. 2023.

“Zbilja, Bog koji je zapovjedio: ‘Neka iz tame zasvijetli svjetlo’, on je zasvijetlio u našim srcima da osvijetli spoznaju slave Božje na licu Kristovu.” (2. Korinćanima 4,6)

Kao Kristovi učenici, ne trebamo se miješati sa svijetom samo iz ljubavi prema zadovoljstvu, da bismo se u besmislicama sjedinili s njima. Takva druženja mogu donijeti samo štetu. Mi ne smijemo nikada odobravati grijeh svojim riječima ili djelima, svojom šutnjom ili prisutnošću. Kuda god išli, trebamo nositi Isusa u sebi i otkriti drugima dragocjenost našega Spasitelja. Međutim, oni koji pokušavaju sačuvati vjeru krijući se unutar kamenih zidova, gube dragocjene prilike da čine dobro. Društvenim vezama kršćanstvo dolazi u dodir sa svijetom. Tko god je primio božansku svjetlost, treba osvjetljavati put onima koji ne poznaju Svjetlost života.

Svi trebamo postati Isusovi svjedoci. Moć društvenosti, posvećena Kristovom milošću, mora se korisno upotrijebiti u zadobivanju duša za Spasitelja. Dopustimo svijetu da vidi kako nismo sebično obuzeti svojim osobnim interesima, već kako želimo da i drugi dijele naše blagoslove i prednosti. Neka vide da nas naša vjera ne čini nesuosjećajnima ili strogima. Svi koji ispovijedaju da su našli Krista, neka služe kao što je i On služio — za dobrobit ljudima.

Svijetu nikada ne trebamo pružiti lažan dojam da su kršćani turobni, nesretni ljudi. Ako su naše oči usmjerene na Isusa, vidjet ćemo suosjećajnog Otkupitelja i obasjat će nas svjetlost Njegove pojave. Gdje god vlada Njegov Duh, tu prebiva mir. Tu će biti i radost, jer postoji blago, sveto povjerenje u Boga.

Krist je zadovoljan svojim sljedbenicima kad pokazuju, premda su samo ljudska bića, da sudjeluju u božanskoj prirodi. Oni nisu kipovi, nego živi muškarci i žene. Njihova srca, osvježena rosom božanske milosti, otvaraju se i šire prema Suncu Pravednosti. Svjetlost koja ih obasjava zrcali se od njih drugima u djelima koja blistaju Kristovom ljubavlju. (Isusov život, str. 112)

Za razmišljanje: Jesam li ja sretni kršćanin? Je li ljudima ugodno u mojem društvu? Kako koristim svoj društveni ugled za izgradnju Božjeg kraljevstva?

 

Preporučujemo: