Suosjećajni Posrednik

22. 11. 2023.

“Kako se otac smiluje dječici, tako se Jahve smiluje onima što ga se boje.” (Psalam 103,13)

 Smiju li ljudi biti ravnodušni prema dušama za koje Krist moli u nebeskim dvorovima? Hoćete li se svojim postupcima ugledati na farizeje koji su bili nemilosrdni, ili na Sotonu, koji je spreman optužiti i uništiti? Oh, hoće li svatko od vas pojedinačno poniziti svoju dušu pred Bogom i dopustiti da nepopustljiva snaga i čelična volja budu pokorene i slomljene?

Odstupite od zvuka Sotoninog glasa i izvršavanja njegove volje i stanite na Isusovu stranu usvajajući Njegove osobine, Onoga koji posjeduje nježne osjećaje, koji se zalaže za ožalošćene i napaćene. Onaj komu je mnogo oprošteno, pokazat će veliku ljubav. Isus je suosjećajni Posrednik, milostivi i vjerni Veliki svećenik. On, Veličanstvo Neba — Kralj slave — može pogledati na smrtne ljude, podložne Sotoninim kušnjama, znajući da je osjetio moć Sotoninih prijevara. “Zato je u svemu morao postati sličan svojoj braći da bude veliki svećenik milostiv (prema ljudima) i vjeran u odnosu prema Bogu da okajava grijehe (izabranoga) naroda. Budući da je sam trpio i bio kušan, može pomoći onima koji stoje u kušnji.” (Hebrejima 2,17.18)

Pozivam vas, moja braćo, da obavljate djelo onako kako ga je Krist obavljao. Nikada ne smijete odjenuti ogrtač grubosti, osude i odbacivanja i udaljiti se od jadnih, iskušanih smrtnika, već kao Božji suradnici iscjeljujte duhovno oboljele. To ćete činiti ako imate Kristov um (Hebrejima 4,15). Pročitajte i riječi u Izaiji 40,28. On “se ne umara, ne sustaje”. (Manuscript 34, 1893.)

Za razmišljanje: Ako u meni postoji duh osude, kako to mogu prevladati? Ako u mojoj crkvi postoji sklonost odbacivanju onih koji griješe, kako to mogu promijeniti?