Suradnici s Njim

2. 10. 2011.

“Vi ste svjetlo svijetu.” (Matej 5,14)

Naš Gospodin želi da Njegova crkva pokaže svijetu svu puninu bogatstva i izobilja koje nalazimo u Njemu. Mi neprekidno primamo darove Božje milosti i, dijeleći ih drugima, trebamo ovom svijetu otkriti Kristovu ljubav i dobrotu. I dok je cijelo Nebo u pokretu, šaljući glasnike u sve krajeve svijeta da nastavljaju djelo otkupljenja, i mi kao Crkva živoga Boga također trebamo surađivati s Kristom. Mi smo udovi Njegova simboličkog Tijela. On je Glava koja nadzire sve udove. I sam Krist u svojoj beskrajnoj milosti djeluje na ljudska srca, ostvarujući u njima tako čudesan duhovi preobražaj da to i anđeli gledaju s divljenjem i radošću. Ista nesebična ljubav koja je bila tako svojstvena Učitelju, vidi se u karakteru i životu Njegovih pravih sljedbenika. Krist očekuje da ljudi postanu sudionici u Njegovoj božanskoj naravi još u ovom svijetu, ne samo odražavajući Njegovu slavu na hvalu i čast Bogu, nego i razgoneći tamu ovoga svijeta odsjajivanjem nebeske svjetlosti. Na taj način ostvaruju se Kristove riječi: “Vi ste svjetlo svijetu.”

“Mi smo Božji suradnici” (1. Korinćanima 3,9) i “dobri upravitelji mnogovrsne Božje milosti” (1. Petrova 4,10). Poznavanje Božje milosti, istina Njegove riječi kao i ovozemaljski darovi — vrijeme, novac, sposobnosti i utjecaj — sve su to Bogom povjereni talenti koje trebamo upotrijebiti na slavu Njemu i za spasenje ljudi. Za Boga, koji ljude stalno obasipa svojim darovima, nema veće uvrede nego kad vidi kako ih oni sebično grabe samo za sebe, ne vraćajući ništa Darovatelju. Isus na Nebu sprema stanove za one koji Ga ljube; da, više od stanova — kraljevstvo koje nam je namijenjeno. Ali svi koji žele naslijediti ove blagoslove moraju biti sudionici i u Kristovom samoodricanju i samopožrtvovnosti za dobro drugih.

Nikad nije bila veća potreba za ozbiljnim i samopožrtvovnim radom u Kristovom djelu kao danas, jer su sati vremena milosti i kušnje na izmaku i treba objaviti posljednju poruku milosti svijetu. Duša mi je pokrenuta “makedonskim vapajima” koji dolaze sa svih strana, iz gradova i sela naše zemlje, s druge strane Atlantika i širokog Pacifika i s raznih otoka na moru. “Dođi i pomozi nam!” Braćo i sestre, hoćete li se odazvati ovom pozivu, govoreći: “Učinit ćemo sve što je u našoj moći šaljući vam misionare i novac. Odreći ćemo se ukrašavanja svojih kuća, razmetljivog kićenja svoje vanjštine i popuštanja prohtjevima apetita. Sredstva koja su nam povjerena dat ćemo za Božje djelo, i sami ćemo se neizostavno posvetiti radu za Boga.” Uložite na taj način u nebesku banku svaki dolar koji možete prištedjeti. (Testimonies for the Church, sv. 5, str. 731—733)