Svaka kušnja kojoj odolimo dragocjena je pobjeda

10. 07. 2016.

“Blago svakome koji se Jahve boji, koji njegovim hodi stazama! Plod ruku svojih ti ćeš uživati, blago tebi, dobro će ti biti.” (Psalam 128,1.2)
Vi trebate pokazati svijetu svoju namjeru da budete stanovnik Raja. Neka nijedan nemaran, nevažan izraz ne prijeđe preko vaših usana. Ono što kažete u svijetu imat će posebnu težinu ako to odgovara onome što govorite u crkvi. Vaš stav, vaše riječi, vaš duh ostavljaju trajan dojam na one s kojima se družite. … Sotona svakoj duši nudi kraljevstva ovoga svijeta u zamjenu za pokoravanje njegovoj volji. To je bio taj veliki izazov koji je on uputio Kristu u pustinji kušnji. I tako on govori Kristovim sljedbenicima: Ako budete slijedili moje poslovne metode, ja ću vas nagraditi bogatstvom. Svaki kršćanin je u nekom trenutku stavljen na kušnju koja će otkriti svaku slabu točku njegovog karaktera. Onaj tko odoli kušnji, izborit će dragocjene pobjede. … Prigodom Sotoninog posljednjeg drskog pokušaja da Ga nadvlada, Spasitelj ga je dočekao riječima: “Odstupi, sotono, jer je pisano: ‘Gospodaru, Bogu svojemu, klanjaj se i njemu jedinom služi!’” (Matej 4,10) Budući da nije podlegao kušnjama, Spasitelj sada zapovijeda svojem kušaču da se udalji i Sotona Ga ostavlja, poražen u onome u čemu je očekivao da će pobijediti. … Oni koji kupuju uspjeh po cijenu pokoravanja Sotoninoj volji, otkrit će da su napravili lošu pogodbu. Sve čime Sotona trguje stječe se po previsokoj cijeni. Prednosti koje on iznosi strahovita su varka. Velike nade i obećanja koja nudi ostvaruju se po cijenu gubitka onoga što je dobro, čisto i sveto. Uvijek se suprotstavljajte Sotoni riječima: “Pisano je.” … Ja ovo govorim svima koji ljube Boga i boje Ga se. Ljudi koji su spremni činiti dobra djela, neće biti prevareni čarima neprijatelja. Božji anđeli su pokraj njih i obuzdavaju ih ako oni to žele. Njihovi postupci bit će vođeni uzvišenim osjećajem za ono što je pravo. Oni će biti osposobljeni da uoče razliku između dobra i zla, istine — uzvišene istine — i laži. Oni koji uđu u kraljevstvo nebesko bit će ljudi koji su dostigli najviše mjerilo kada je riječ o moralnim dužnostima, koji ne sakrivaju istinu niti varaju, koji veličaju Boga i brane Njegovu Riječ, koji ne zloupotrebljavaju načela kako bi opravdali Sotonine smicalice. (Letter 188, 1905.)