Svećenik novoga Saveza

26. 07. 2023.

“Ali Krist, pošto se pojavio kao veliki svećenik budućih dobara prolazeći većim i savršenijim šatorom koji nije napravljen rukom, to jest koji ne pripada ovomu svijetu.” (Hebrejima 9,11)

Služba prinošenja žrtava, koja je upućivala na Krista, prestala je, ali su ljudske oči sada bile usmjerene k pravoj žrtvi za grijehe svijeta. Zemaljska je svećenička služba prestala, ali mi gledamo na Isusa, svećenika novoga Saveza i na “škropljeničku krv, koja govori bolje od Abelove”. “Još nije otvoren put u Svetinju nad svetinjama dok još postoji prvi dio Šatora. … Ali Krist, pošto se pojavio kao veliki svećenik budućih dobara prolazeći većim i savršenijim šatorom koji nije napravljen rukom … ušao je jedanput zauvijek u Svetinju nad svetinjama, ne krvlju jaraca i junaca, nego vlastitom krvi, i pribavio nam vječni otkup.” (Hebrejima 12,24; 9,8-12)

“Odatle slijedi da može zauvijek spasavati one koji po njemu dolaze k Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih.” (Hebrejima 7,25) Iako se služba morala premjestiti iz zemaljskog u nebeski Hram; iako će Svetište i naš Veliki svećenik biti nevidljivi za ljudske oči, ipak učenici neće trpjeti nikakav gubitak. Oni neće doživjeti nikakav prekid svoje zajednice niti smanjenje sile zbog Spasiteljeve odsutnosti. Dok Isus služi u nebeskom Svetištu, On također služi i u Crkvi na Zemlji preko svojega Duha. On je skriven od naših očiju, ali se Njegovo obećanje dano na rastanku ispunjava: “Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.” (Matej 28,20) Premda svoju silu prenosi svojim slugama, Njegova je prisutnost, koja daje snagu, još u Njegovoj Crkvi.

“Budući dakle da imamo uzvišena velikog svećenika, Isusa, Sina Božjega … držimo se čvrsto vjere koju ispovijedamo! Nemamo, naime, nekoga velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego jednoga koji je iskusan u svemu (kao i mi), samo što nije sagriješio. Dakle: pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć!” (Hebrejima 4,14-16) (Isusov život, str. 122)

Za razmišljanje: Kakvu mi silu Isus danas nudi u borbi s grijehom kao Svećenik novoga Saveza?