Svemoćni Pomoćnik

21. 01. 2023.

“Zato je u svemu morao postati sličan svojoj braći da bude veliki svećenik milostiv (prema ljudima) i vjeran u odnosu prema Bogu da okajava grijehe (izabranoga) naroda.” (Hebrejima 2,17)

Divna — odviše divna da bi ljudska bića to razumjela — jest Spasiteljeva žrtva prinesena za nas, pretkazana u svim žrtvama u prošlosti, u svim službama pravog Svetišta. Ova žrtva bila je nužna. Kada shvatimo da je samo svojim stradanjem Spasitelj mogao osigurati naše vječno dobro, naše srce biva ganuto i omekšano. On se osobno založio za naše potpuno spasenje na način koji zadovoljava zahtjeve Božje pravde i koji je dosljedan uzvišenoj svetosti Njegovog Zakona.

Nijedno biće manje sveto od Jedinorođenog Očevog Sina nije se moglo ponuditi kao žrtva koja bi bila dovoljna da očisti sve — čak i one najgrešnije i najpokvarenije — koji prihvate Spasitelja kao svoje pomirenje i postanu poslušni nebeskim zakonima. Ništa manje od toga nije moglo vratiti čovjeka u Božje okrilje.

Kakvo pravo je Krist imao da oslobodi zarobljenike iz neprijateljevih ruku? Pravo da prinese žrtvu koja zadovoljava načela pravde koja vladaju u nebeskom kraljevstvu. Došao je na Zemlju kao Otkupitelj izgubljenog roda da pobijedi lukavog neprijatelja i da svojom nepokolebljivom odanošću pravdi spasi sve koji Ga prihvaćaju kao svojeg Spasitelja. Na križu na Golgoti platio je cijenu otkupljenja za ljudski rod. I tako je stekao pravo da oslobodi zarobljenike iz naručja velikog varalice koji je lažju skovao urotu protiv Božje vladavine, izazvao pad čovječanstva i tako izgubio sva prava da se zove odanim podanikom Božjega slavnog vječnog kraljevstva.

Naš otkup platio je naš Spasitelj. Nitko ne mora biti Sotonin zarobljenik. Krist stoji pred nama kao svemoćni Pomoćnik. “Zato je u svemu morao postati sličan svojoj braći da bude veliki svećenik milostiv (prema ljudima) i vjeran u odnosu prema Bogu da okajava grijehe (izabranoga) naroda.” (Hebrejima 2,17) (Selected Messages, sv. 1, str. 309,310)

Za razmišljanje: Kada me je Isus posljednji put spasio od neprijatelja?

 

Preporučujemo: