Jutarnji stih

Sveti Duh i ostatak

„Poslije toga opazih nekoga drugog anđela gdje silazi s neba. Imao je veliku moć, i zemlja se rasvijetli od njegova sjaja.“ (Otkrivenje 18,1)

Pred nama stoji posebno djelo koje se mora obaviti. Sada kao nikada prije trebamo se moliti za vodstvo Svetoga Duha. Tražimo Gospodina cijelim srcem da bismo Ga mogli naći. Mi smo dobili svjetlo trostruke anđeoske vijesti; i sada moramo odlučno stati u prve redove na stranu istine. …

Spasonosna spoznaja Boga obavit će svoje djelo očišćenja uma i srca svakog vjernika. Božja riječ objavljuje: „Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite.“ (Ezekiel 36,25) … Ovo je izlijevanje Svetoga Duha kojega Bog šalje da obavi svoje djelo. Dom Izraelov treba biti nadahnut Svetim Duhom i kršten spasonosnom milošću.

Usred zbunjujućih usklika: »Gle, ovdje je Krist! Gle, ovdje je Krist!« bit će objavljeno posebno svjedočanstvo, posebna vijest istine prilagođena tom vremenu, i njezina poruka treba biti primljena, poslušana i primijenjena. … Vječna istina Riječi bit će oslobođena od svih zavodljivih zabluda, spiritističkih tumačenja, slobodna od svih pomodno naslikanih, primamljivih slika. Pozornosti Božjeg naroda nametat će se laži, ali istina mora ostati odjevena u čisto, neporočno ruho. Riječ, dragocjena u svojem svetom, uzvišenom utjecaju, ne smije biti izjednačena s običnim, svakidašnjim stvarima. Ona uvijek treba ostati nezagađena lažima kojima Sotona pokušava prevariti, ako bude moguće, i izabrane. …

Propovijedanje Evanđelja jedini je način na koji Bog može uporabiti ljudska bića kao svoja oruđa u radu na spašavanju duša. I dok muškarci, žene i djeca propovijedaju Evanđelje, Gospodin će otvoriti oči slijepima da vide Njegove uredbe i napisat će svoj Zakon na srcima onih koji su se iskreno pokajali. Božji Duh koji oživljava djelujući preko ljudskih oruđa, navodi vjernike da budu jedne misli, jedne duše, da kao jedan ljube Boga i drže Njegove zapovijedi pripremajući se ovdje za uznesenje. …

Neka objavljivanje Kristovog Evanđelja bude uspješno u sili Svetoga Duha. Neka nijedan vjernik u dan nevolje i kušnje koji je već došao, ne obraća pozornost na lukavstva neprijatelja. Živa Riječ je mač Svetoga Duha. Blagoslovi i sudovi izlijevat će se s Neba. Djelo Promisli otkrivat će se u blagoslovima i sudovima. (Review and Herald, 13. listopada 1904.)


Komentiraj