Sveti grad

25. 11. 2012.

„Pravednik se raduje u Jahvi, njemu se utječe, i kliču svim srcem čestiti.“ (Psalam 64,11)

Ovo Pismo će se doslovno ispuniti. Sve što se da pokolebati bit će pokolebano, da bi ono što se ne može pokolebati ostalo nepokolebano. Zadivljena sam dok razmišljam o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Božjeg naroda. Gospodin će imati neporočan, svet narod – narod koji će položiti ispit. Svi vjernici kao sa zapaljenom svjetiljkom sada trebaju ispitivati svoje srce. …

Pred nama se nalazi veličanstvena mogućnost da budemo slični Kristu – poslušni svim načelima Božjeg zakona. Međutim, sami po sebi mi smo potpuno bespomoćni i ne možemo dostići to stanje. Sve što je dobro u nama dolazi preko Krista. Svetost za koju Božja riječ kaže da je moramo imati ako želimo biti spašeni, proizlazi iz djelovanja božanske milosti dok se pokoravamo disciplini i umirujućem utjecaju Duha istine. …

Djelo preobražavanja iz nesvetosti u svetost trajno je djelo. Iz dana u dan Bog radi na našem posvećenju i mi moramo surađivati s Njim ulažući ustrajne napore u njegovanju pravilnih navika. Način na koji trebamo graditi svoje spasenje jasno je opisan u petom poglavlju 2. Petrove poslanice. Stalno trebamo milost dodavati milosti. On je uvijek spreman saslušati molitve skrušenog srca i odgovoriti na njih; milost i mir umnožavat će se za one koji su vjerni Njemu. Radosno im daje blagoslove koji su im potrebni u njihovoj borbi protiv zla koje ih okružuje. Onima koji poslušaju savjete Njegove riječi neće nedostajati nijedno dobro. …

Bog će i više nego ispuniti najviša očekivanja onih koji se uzdaju u Njega. On želi da imamo na umu kako se upravo onda kada smo skromni i ponizni nalazimo u položaju u kojem nam se On želi i može pokazati. Njemu je ugodno kada se pozivamo na prošle izraze milosti i blagoslove kao na razlog zbog kojeg očekujemo uzvišenije i veće blagoslove. Mi Mu ukazujemo čast kada Ga ljubimo i svjedočimo o iskrenosti te naše ljubavi time što vršimo Njegove zapovijedi. Mi Ga proslavljamo kada odvajamo sedmi dan kao sveti dan posvećen Njemu. Onima koji tako čine subota postaje znak, kao što kaže Gospodin: „Neka znaju da sam ja Jahve koji ih posvećujem.“ (Ezekiel 20,12) Posvećenje potvrđuje trajnu vezu s Bogom. Nema ničega tako velikog i moćnog kao što je Božja ljubav prema Njegovoj djeci. (Review and Herald, 15. ožujka 1906.)

Leave a Comment