Sveto iskustvo

26. 03. 2013.

“Zemlja sva neka pred Jahvom strepi, neka ga se boje svi stanovnici svijeta!” (Psalam 33,8)

Sveti anđeli su nezadovoljni i zgroženi podcjenjivačkim načinom na koji mnogi uzimaju Božje ime, ime velikoga Gospodina. Anđeli spominju to veliko ime s najvećim strahopoštovanjem, pokrivajući čak svoje lice dok izgovaraju Božje ime; a Kristovo ime im je tako sveto da ga izgovaraju s najvećim poštovanjem. (1T 410)
Istinsko poštovanje Boga nadahnuto je sviješću o Njegovoj beskrajnoj veličini i Njegovoj stalnoj nazočnosti. Tom sviješću o Nevidljivome mora biti duboko prožeto svako srce. Vrijeme i mjesto molitve su sveti zato što je Bog nazočan. I dok se poštovanje pokazuje držanjem i ponašanjem, osjećaj iz kojega ono nastaje, produbljuje se. “Sveto je i časno ime njegovo!” izjavljuje psalmist (Psalam 111,9). Anđeli, kad izgovaraju to ime, pokrivaju lice. S kakvim bismo ga onda štovanjem, mi, grešna i posrnula bića, trebali uzimati na svoje usne! (Izraelski proroci i kraljevi, str. 29)
Bilo bi dobro i za mlade i stare da proučavaju, često ponavljaju i razmišljaju o riječima Svetoga pisma koje pokazuju kako treba poštovati mjesto koje je Bog počastio svojim posebnim prisustvom. “Izuj obuću s nogu!”, zapovjedio je On Mojsiju kod gorućeg grma, “Jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo.” (Izlazak 3,5) Nakon što je u viđenju ugledao anđele, Jakov je uzviknuo: “Zaista se Jahve nalazi na ovome mjestu, ali ja nisam znao! … Zaista, ovo je kuća Božja, ovo su vrata nebeska!” (Postanak 28,16.17) “Ali je Jahve u svojem svetom Hramu: nek’ zemlja sva zašuti pred njime!” (Habakuk 2,20)
“Jer velik je Jahve, Bog naš, Kralj veliki nad svim bogovima. U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina. Njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno koje načiniše ruke njegove. Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Jahvi koji nas stvori!” “Znajte da je Jahve Bog: on nas stvori, i mi smo njegovi, njegov smo narod i ovce paše njegove. Uđite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama; hvalite ga, ime mu slavite!” (Psalam 95,3-6; 100,3.4) (Odgoj, str. 218)