Svetost u Gospodinu

1. 02. 2012.

„Tvrd je ovo govor! Tko ga može slušati?“ (Ivan 6,60)

Neki takozvani Kristovi sljedbenici, kao i učenici u ono vrijeme dok su slušali najozbiljnije istine koje su se čule s usana božanskog Učitelja, kažu: „Tvrd je ovo govor! Tko ga može slušati?“ Mnogi misle da im je put prikazan kao odviše strm. Kada govorimo o samoodricanju i žrtvovanju radi Krista, oni misle da se previše zadržavamo na tim pitanjima. Vi biste radije slušali o nagradama kršćanina, zar ne? Mi znamo da će vjerni naslijediti sve, ali trebamo si postaviti i veliko pitanje: „Tko će se održati u dan Njegovog dolaska? Tko će opstati kada se On pojavi?“ Tko će biti ubrojen među dostojne i primiti neizmjerno veliku i dragocjenu nagradu koja će biti dodijeljena pobjednicima? Oni koji su sudjelovali u Kristovim stradanjima, podijelit će s Njim i Njegovu slavu!

Bez svetosti, kaže nam Božja riječ, nitko neće vidjeti Gospodina. Bez neporočnog života ne možemo se osposobiti i pripremiti za boravak među svetim i bezgrešnim anđelima na neporočnom i svetom Nebu. Nikakvog grijeha tamo ne može biti. Nikakva prljavština ne može proći kroz biserna vrata zlatnog Božjeg grada. A pitanje na koje moramo odgovoriti glasi hoćemo li se odvratiti od svakog grijeha i prihvatiti uvjete koje nam je Bog postavio da bismo mogli biti Njegovi sinovi i kćeri. On zahtijeva od nas odvajanje od svijeta da bismo mogli postati pripadnici kraljevske obitelji.

Mi vjerujemo bez imalo sumnje da će Krist uskoro doći i vjerujući to, osjećamo potrebu da pozivamo muškarce i žene da se pripreme za dolazak Sina Čovječjega. … Mi želimo da budete u tom društvu koje će se pokloniti pred Božjim prijestoljem uzvikujući: „Dostojno je, dostojno je, dostojno je Janje koje je zaklano za nas!“

Kada budete spremni, kada pobijedite sve svoje grijehe, kad odbacite od sebe sva svoja bezakonja, tada ćete biti spremni primiti besmrtnost.

Nemojte čekati na neko bolje vrijeme. Ono je sada, danas. Ako tko čuje Njegov glas, neka ne bude tvrda srca. Danas trebamo prihvatiti poziv milosti. Trebamo odbaciti svoju oholost, svoju ludost, svoju taštinu i cijelo svoje srce potpuno predati Gospodinu. Dođite k Njemu sa svim svojim talentima, sa svim utjecajem koji imate, položite sve to bez ostatka pred noge Onoga koji je umro na križu na Golgoti radi vašeg spasenja. (Review and Herald, 12. ožujka 1870.)

Leave a Comment