Svetost života

14. 03. 2014.

““U savezu sa svima težite za spasenjem i za posvećenjem bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina.”“ (Hebrejima 12,14)

Nitko tko sam za sebe tvrdi da je svet nije svet. Oni koji su prepoznati kao sveti u nebeskim knjigama nisu uopće toga svjesni i posljednji su koji bi se pohvalili vlastitom dobrotom. (ST, 26. veljače 1885.)
Nije poseban dokaz da je netko kršćanin zato što u izuzetnim okolnostima pokazuje duhovni zanos. Svetost nije zanos, već život u skladu sa svakom riječi koja dolazi iz Božjih usta; to je vršenje volje našeg nebeskog Oca; to je pouzdanje u Boga u kušnji, u mraku kao i u svjetlu; to je hod po vjeri, a ne po gledanju; to je oslanjanje na Boga s neupitnim povjerenjem i počivanje u Njegovoj ljubavi. (Djela apostolska, str. 32)
Nitko ne može biti svemoćan, ali se svi mogu očistiti od nečistoće tijela i duha, njegujući svetost u strahu Gospodnjem. Bog zahtijeva da svaka duša bude čista i sveta. Svi imamo naslijeđene sklonosti prema zlu. To je dio naše naravi koju nitko ne bi trebao čuvati. Povlađivanje sebičnosti je slabost ljudske naravi, jer je to prirodna osobina karaktera. Ali sve dok se ne ukloni svaka sebičnost, dok se ne razapne staro ““ja”“, nikada ne možemo biti sveti kao Bog. Kod ljudi postoji i sklonost da se neki procesi u maštovitim prikazima objasne kao zli, što se u određenim okolnostima vrlo brzo razvije. Ako se popušta ovoj navici, ona kvari karakter i uništava dušu. (Letter 9, 1899.)
Bog u životu svih zahtijeva moralno savršenstvo. Oni kojima je dano obilno svjetlo i mnoge mogućnosti kao Božjih upravitelja, trebaju težiti za savršenstvom i nikada, nikada ne smiju snižavati mjerilo pravednosti da bi se prilagodilo naslijeđenim i njegovanim sklonostima k zlu. Krist je uzeo na sebe našu ljudsku narav i živio ljudskim životom, da bi nam pokazao da možemo živjeti kao On. … Trebamo biti sveti kao što je Bog svet; i kad shvatimo puno značenje ove tvrdnje i usmjerimo svoje srce da radi Božji posao, da bude sveto kao što je On svet, približit ćemo se mjerilu koje je za svakoga od nas postavljeno u Kristu Isusu. (Letter 9, 1899.)