Svi mogu postati pobjednici u Kristu

19. 07. 2016.

“Može li Etiopljanin promijeniti kožu? Ili leopard krzno svoje? A vi, možete li činiti dobro, navikli da zlo činite?” (Jeremija 13,23)
Znamo da je neumjerenost prisutna svugdje na ovom svijetu. Nema ničega grešnog u jelu ili piću radi našeg tjelesnog održanja, niti u činjenju onoga što je za naše duhovno dobro. Ali kada iz vida izgubimo vječnost i počnemo pretjerivati u onome što nam je inače potrebno, tada to postaje grijeh. Na sve strane vidimo takve zločine, takav nemoral. Zar nije vrijeme da o tome počnemo proučavati? … Sotona je prikazan kao zmija. Kušač se nalazi svugdje, na svakom koraku, i kada Bog kaže “nemoj”, do čega dolazi? U većini slučajeva, umjesto da poslušaju glas upozorenja, ljudi slušaju kušača. Ali umjesto svega primamljivog što im Sotona prikazuje, oni doživljavaju samo jad i bijedu. … Kada je Krist došao na ovaj svijet kao Djetešce u Betlehemu, anđeli su zapjevali: “Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima koje ljubi!” (Luka 2,14) Sotona je zajedno s cijelom svojom sinagogom — jer on tvrdi da je religiozan — odlučio da Krist ne smije provesti savjete Neba. Nakon što je kršten, Krist se poklonio na obali Jordana i s Njegovih božanskih usana potekla je molitva kakvu Nebo nikada prije nije čulo. … Na Njega se spustila Božja slava u obliku goluba od uglačanog zlata, a iz beskrajne slave začule su se sljedeće riječi: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao!” (Matej 3,17) Ljudski rod je obuhvaćen Kristovom ljudskom rukom, dok svojom božanskom rukom On doseže tron Beskonačnoga. Kristova molitva se probila kroz tamu i doprla do Boga. Za svakoga od nas to znači da je Nebo pred nama otvoreno. To znači da su vrata odškrinuta, da je udijeljena slava Božjem Sinu i svima koji vjeruju u Njegovo ime. … Krist je s Božjim Duhom koji je počivao na Njemu otišao u pustinju da bi Ga đavao kušao. … Sotona je napustio bojno polje kao poraženi neprijatelj. Naš Spasitelj je stupio na njegovo tlo i pobijedio. … Što je On učinio za ljudski rod? Uzdignuo nas je na skali moralne vrijednosti. Mi možemo postati pobjednici u Onome koji nam sve izobilno daje. U Kristu postoji nada i za one koji su u najbeznadnijem položaju. … Zbog čega je Krist došao na ovaj svijet? Da bi predstavio Oca. Kakvo srce ljubavi i suosjećanja! … Dajući svojega Sina, Bog nam je darovao cijelo Nebo. Više nije mogao dati. (Manuscript 27, 1893.; Temperance, 283—287)