Izvor: Pixabay
Izvor: Pixabay

Svjedočenje sekularnim ili posvjetovljenim ljudima

Duhovnost 31. 01. 2020.

Sekularizam je ili aktivna težnja za materijalnim vrijednostima u životu ili filozofsko gledište koje opovrgava Boga. Ukratko rečeno: sekularnost je nedostatak bilo kakvog vidljivog, otvorenog i jasnog zanimanja za Boga, Bibliju, religiju ili duhovne vrijednosti. Biblijsko proučavanje, molitva, odlazak u crkvu i vjerske aktivnosti sekularnim su ljudima nevažni. Novac, moda, materijalne stvari, alkohol, droga, seks i sport zamijenili su Boga u životu takvih ljudi. Geslo sekularnih ljudi sažeto je u riječima: “Budi ovdje i sada!” — što prevedeno znači: “Uživaj život u potpunosti!”

Četiri vrste sekularnih ljudi:

 1. Sekularni intelektualacškolski tip koji dovodi u sumnju nadahnuće Biblije, postojanje Boga i organiziranu religiju.
 2. Sekularni građevinski radniktip radnog čovjeka ili tvorničkog radnika u plavom odijelu koji cijeli tjedan naporno radi i sve što želi jest odmor, pivo i gledanje utakmica vikendom.
 3. Sekularni vjerski maloljetniktip društvenog aktivista čiji su roditelji članovi crkve, ali koji na crkvu gleda kao nebitnu kad je riječ o današnjim potrebama. On je zaokupljen temama kao što su siromaštvo, mir, rasizam i socijalna pravda, ali za Boga se malo zanima. Takvi ljudi se često zanimaju za kršćansku moralnost, ali ne i za Krista u kršćanstvu.
 4. Sekularni materijalisttip mladog urbanog stručnjaka čiji su ciljevi predivan dom, posao s visokom plaćom, najnoviji model automobila i uzbudljiva putovanja. Materijalne vrijednosti su mu vrhunac, a ono što posjeduje njegova je glavna strast.

Mogući pristupi razmišljanju sekularnih ljudi

Svako ljudsko biće osjetljivo je na dobrotu. Istinsko prijateljstvo slama predrasude. Jedno je sigurno: sekularne ljude nećemo privući Kristu pokušavajući ih nagovoriti. Svako ljudsko biće ima potrebe u svojem životu. Baš te “osjetljive potrebe” jesu područja gdje pojedinac osjeća potrebu za pomoći. To može biti potreba za boljim zdravljem (odvikavanje od pušenja, niskokalorična prehrana, ublažavanje stresa, tjelovježba i slično), potreba za sretnijim brakom, potreba za zadovoljavajućim poslom, potreba za prijateljstvom, potreba za razumijevanjem ili čak i potreba za oprostom, oslobođenjem od krivnje i unutarnjim mirom.

Tragajmo za takvim područjima u životu našeg sekularnog prijatelja gdje on osjeća potrebu i pokušava je zadovoljiti. Gledajmo kako se zidovi predrasuda ruše. Otvarajmo vrata i tražimo priliku da im iznesemo svjedočanstvo što za nas osobno znači Isus.

Tri pristupa sekularnim ljudima

 1. Iznesimo im plan spasenja jednostavno i ljubazno:
 • Bog je stvorio savršeni svijet (Postanak 1,28).
 • Adam i Eva izgubili su raj zbog grijeha (Postanak 3,1-5).
 • Grijeh nas razdvaja od Boga (Izaija 59,1.2).
 • Plaća grijeha je smrt (Rimljanima 6,23).
 • Budući da su svi sagriješili, svi zaslužuju vječnu smrt (Rimljanima 3,23; 5,18).
 • Po Isusu možemo primiti dar vječnog života (Ivan 3,16; Efežanima 2,8; 2. Korinćanima 5,21).
 1. Iznesimo im pojedina velika biblijska proročanstva kao dokaz istinitosti Biblije:
 • Daniel 2 — Babilon, Medo-Perzija, Grčka, Rim, raspad Rima, Isusov dolazak.
 • Isusovo mjesto rođenja — Betlehem (Mihej 5,2).
 • Kir najavljen po imenu 150 godina prije njegovog rođenja (Izaija 44,28; 45,1.2).
 • Proročanstvo o uništenju Tira (Ezekiel 26,1-4.19-21).
 • Opustošenje Egipta (Ezekiel 29,1-9).
 1. Treći pristup započnimo primjedbom da evolucija nije dokazana činjenica, već samo hipoteza ili pretpostavka.

Postoje tri znanstvena zakona koji pobijaju evoluciju:

 • Znanost tvrdi da samo život začinje život. Evolucija tvrdi da će u povoljnim uvjetima i u dovoljno dugom vremenskom razdoblju nežive tvari proizvesti žive organizme.
 • Znanost tvrdi da sličan stvara sličnog. Evolucija pak govori da kod životinja postoje veze u međuprostorima između vrsta i rodova. U prilog takvoj tvrdnji nema čvrstog znanstvenog dokaza.
 • Znanost tvrdi da stvari same po sebi imaju sklonost k razlaganju i raspadanju (Drugi zakon termodinamike). Evolucija tvrdi da stvari same po sebi imaju tendenciju k izgrađivanju.

Samo Biblija!

Samo Biblija, koja sadrži Božju objavu, može dati prave odgovore na velika životna pitanja. Zašto sam ja ovdje? Odakle sam došao? Kakva je moja sudbina u budućnosti?

Biblija otkriva da nas je Krist stvorio iz ljubavi. On osobno želi upravljati našim životom i u Njemu možemo biti sigurni. Naša vječna budućnost nalazi se u Njegovim rukama.

Ukažimo svojem sekularnom prijatelju na neizbježno beznađe kad je čovjek bez Boga i na veliku radost kad je siguran u Njegovim rukama.

Mark Finley