Svjetlo za one koji ga vole

30. 07. 2018.

“Svjetlost sviće pravedniku i radost čestitima u srcu.” (Psalam 97,11)
Krist je ostavio Duha Svetoga kao svojeg predstavnik na Zemlji kako bi dao nebesku pomoć svakoj izgladnjeloj i žednoj duši. … Mi živimo u najsvečanijem razdoblju povijesti ovoga svijeta, ali svjetlo svijetli za one koji žele hodati u svjetlu. … Ima mnogo onih koji nisu imali svjetlo, i oni nisu osuđeni kao krivci. Oni žale zbog svojeg ljudskog neznanja. Njih ništa ne može zadovoljiti i oni su žedni znanja o jedinom pravom Bogu. Oni imaju ideal Boga u svojem umu i žele Ga pronaći. On je povjerio svjetlo svojem narodu da ga predaju svima onima koji mole za svjetlo. Poslao je zrake svojeg spasenja da bi osvježile one koji su žedni znanja o isitni, vrlini i svetosti. Takvima bismo trebali govoriti kao što je apostol Pavao rekao Atenjanima: “Dakle, što vi ne znajući štujete, to vam ja navješćujem.” (Djela 17,23) Nebesko nadahnuće došlo je do ljudi i njima je povjereno Evanđelje istine, i stoga su primili svetu odgovornost da posvete svoje od Boga dane sposobnosti u objavljivanju Boga ljudima. Krist kaže: “A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (Ivan 17,3) … Oni koji imaju Kristov um, “hodat će kao što je on hodio”. Oni će živjeti prema Božjem zakonu, hraniti se Kristom, biti dionici božanske naravi i stajati kao živi spomenici za istinu. S istinom u srcu oni će povikati: “Zato ‘iziđite između njih i odvojte se’ — veli Gospodin! ‘Ne dotičite se ničega nečista, i ja ću vas primiti! Ja ću vam biti Otac, a vi ćete mi biti sinovi’ i kćeri.” (2. Korinćanima 6,17.18) Bog daje svjetlo onima koji vole svjetlo. On udjeljuje istinu onima koji traže istinu kao nešto što ima najveću vrijednost da bi oni mogli prenositi svjetlo onima koji su u tami i u dolini smrti. (Letter 84, 1895.)