Svjetlost

23. 06. 2023.

“Jahve mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Jahve je štit života moga: pred kime da strepim?” (Psalam 27,1)

Oni koji poštuju Boga i drže Njegove zapovijedi podložni su Sotoninim optužbama. Neprijatelj radi svom svojom snagom ne bi li naveo ljude na grijeh. Zatim, na osnovi njihovih prošlih grijeha, tvrdi da njemu treba biti dopušteno da pokaže svoju paklenu okrutnost na njima kao svojim podanicima. O tome je Zaharija pisao: “Potom mi pokaza Jošuu, velikog svećenika” — predstavnika naroda koji drži Božje zapovijedi — “koji stajaše pred anđelom Jahvinim, i Satana, koji mu stajaše s desna da ga tuži.” (Zaharija 3,1)

Krist je naš Veliki svećenik. Sotona stoji pred Njim noć i dan kao tužitelj braće. Svojim majstorskim vještinama on ukazuje na svaku spornu crtu u karakteru kao dovoljan razlog za povlačenje Kristove zaštitničke sile, što, dakle, dopušta Sotoni da obeshrabri i uništi one koje je optužio za grijeh. Međutim, Krist je ostvario pomirenje za svakog grešnika. Možemo li mi vjerom čuti našeg Zagovornika kako govori: “Suzbio te Jahve, Satane! … Nije li on glavnja iz ognja izvučena?” (redak 2)

“A Jošua bijaše obučen u prljave haljine.” (redak 3) Tako se grešnici pojavljuju pred neprijateljem koji ih je svojom vještom, obmanjujućom silom udaljio od saveza s Bogom. Odjećom uprljanom grijehom i sramom neprijatelj odijeva one koje su svladale njegove kušnje, a zatim objavljuje da nije pošteno da Krist bude njihova Svjetlost, njihov Branitelj.

Međutim, jadni smrtnici koji se kaju slušaju Isusove riječi i vjeruju onako kao što čujete: “Anđeo se obrati [odgovarajući na Sotonine optužbe] onima koji pred njim stajahu [anđelima] i reče im: ‘Skinite s njega te prljave haljine!’” Ja ću izbrisati njegove prijestupe. Ja ću pokriti njegove grijehe. Ja ću mu pripisati svoju pravednost. “I reče mu: ‘Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam te u dragocjenu haljinu!’” (redak 4) (Manuscript 125, 1901.)

Za razmišljanje: Kako mogu odbaciti Sotonine optužbe koje on iznosi protiv mene, pogotovo one koje potječu od ljudi koji su mu dopustili da ih upotrijebi?