Svjetski dan zdravlja u Splitu

Vijesti iz lokalnih crkava 9. 05. 2012.

Dan 7. travnja 2012., koji je određen da bude Svjetski dan zdravlja, bio je povod vjernicima Adventističke crkve u Splitu za izlaganje duhovne i zdravstvene literature na štandu. Budući da je bilo vrijeme uskršnjih blagdana, to je bila lijepa prilika da dragocjene istine Božje riječi ponudimo građanima Splita. Već je prvi dan pokazao da ima zainteresiranih, pogotovo za časopise koji su govorili o Isusovom stradanju. Uz svaki časopis smo ponudili izabrane traktate i narudžbenicu Dopisne biblijske i Dopisne zdravstvene škole. Na štandu namjeravamo izlagati literaturu kroz cijelu godinu, svakoga tjedna, i nadamo se da će se još mnogi ljudi na ovaj način upoznati s našim nebeskim Ocem.

Kristijan Mojzeš

Snimio Kristijan Mojzeš