Jutarnji stih

Tabita

“A u Jopi bijaše učenica imenom Tabita, što znači Košuta. Njezin se život sastojao samo od djela ljubavi i djela milosrđa koja je činila.” (Djela 9,36)
“U Jopi, mjestu blizu Lide, živjela je žena imenom Tabita; bila je jako omiljena zbog dobrih djela. Bila je iskrena Isusova učenica i njezin je život bio ispunjen djelima ljubavi. Znala je kome je potrebna odjeća i kome treba pokazati sućut pa je marljivo služila siromašnima i nesretnima. … ‘Baš u ono vrijeme obolje i umrije.’ … Nakon što je dočula da je Petar u Lidi, crkva u Jopi poslala je k njemu glasnike. … ‘Čim stiže, odvedoše ga u gornju sobu; svi se u suzama skupiše oko njega te mu pokazaše haljine i ogrtače koje je radila Košuta dok je bila na životu.’ Apostolovo srce ispunilo se sućuti kad je vidio njihovu tugu. Onda je, tražeći da ožalošćeni prijatelji napuste prostoriju, kleknuo i žarkom molitvom molio Boga da Tabiti vrati život i zdravlje. … Tabita je bila od velike koristi za Crkvu i Bog ju je odlučio vratiti iz neprijateljeve zemlje kako bi njezina sposobnost i energija i dalje bile na blagoslov drugima, a i zato da ovim očitovanjem sile ojača Kristovo djelo.” (Djela apostolska, str. 83,84) “Neka djeca i mladi nauče iz Biblije koliko Bog cijeni rad običnog radnika. … Neka čitaju o Isusu drvodjelji, o Pavlu šatoraru, koji su s trudom ruku povezali najuzvišeniju službu, ljudsku i božansku. Neka čitaju o dječaku čijih je pet kruhova Spasitelj upotrijebio da učini divno čudo i nahrani mnoštvo; o Tabiti krojačici, vraćenoj iz smrti da nastavi praviti odjeću za siromašne; o mudroj ženi opisanoj u Izrekama, koja se ‘rukama maša preslice i prstima drži vreteno’ … koja ‘siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima’. … O takvoj ženi Bog kaže: ‘Ona zaslužuje hvalu. Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na Vratima hvale djela njezina!’ (Izreke 31,30.31)” (Odgoj, str. 194)


Komentiraj