Tajanstvena Žrtva

26. 02. 2023.

“Tko da te, Gospodaru, ne poštuje i tvoje ime ne slavi? Ti si naime jedini svet.” (Otkrivenje 15,4)

Na golgotskom križu sučelile su se ljubav i sebičnost. Njihova je pojava na križu dostigla svoj vrhunac. Krist je živio da tješi i blagoslivlja, a Sotona je — usmrtivši Ga — pokazao svu opakost svoje mržnje prema Bogu. On je jasno pokazao da je stvarni cilj njegove pobune zbacivanje Boga s prijestolja i uništenje Onoga preko kojega se pokazala Božja ljubav.

Kristovim životom i smrću otkrile su se i misli ljudi. Od jasala do križa Kristov je život bio poziv na podčinjavanje sebe i zajednicu u patnjama. On je skinuo koprenu s ljudskih ciljeva. Isus je došao s nebeskom istinom i svi koji su slušali glas Duha Svetoga bili su privučeni Njemu. Oni koji su služili sebi samima, pripadali su Sotoninom kraljevstvu. Svojim odnosom prema Kristu svi će pokazati na kojoj se strani nalaze. Na taj način svatko sebi izriče presudu.

Na dan završnog suda svaka izgubljena duša shvatit će narav svog odbacivanja istine. Prikazat će se križ, a njegovo pravo značenje uvidjet će svaki um koji je bio zaslijepljen prijestupom. Pred prizorom Golgote i njezine tajanstvene Žrtve, grešnici će stajati osuđeni. Bit će odbačen svaki lažni izgovor. Ljudsko otpadništvo pojavit će se u svom užasnom karakteru. Ljudi će vidjeti što su izabrali. Svako pitanje istine ili zablude u dugoj borbi bit će objašnjeno. Pred sudom svemira Bog će stajati čist od krivnje za postojanje ili trajanje zla. Pokazat će se da božanski propisi nisu prouzročili grijeh. U Božjoj vladavini nije bilo mane, nije bilo nikakvog razloga za nezadovoljstvo. Kad se otkriju pomisli svakoga srca, tada će se i vjerni i buntovnici sjediniti u objavljivanju: “Pravedni su i ispravni tvoji putovi, Kralju naroda! Tko da te, Gospodaru, ne poštuje i tvoje ime ne slavi? … Jer si pokazao svoja pravedna djela.” (Otkrivenje 15,3.4) (Isusov život, str. 33,34)

Za razmišljanje: Kako izbjegavam vječne posljedice odbacivanja Kristovog križa? Opirem li se pozivu križa u nekom području svojeg života koje nisam predao Bogu?

 

Preporučujemo: