Tako dragocjeno — a opet besplatno

20. 06. 2013.

“Tako izvršenjem zapovijedi od jednoga dolazi na sve ljude opravdanje koje se sastoji u životu.” (Rimljanima 5,18)

Novcem se ne može kupiti, razumom ne može shvatiti, silom ne može osvojiti; ali svima koji je prihvate, Božja slavna milost daje se besplatno. Međutim, ljudi mogu shvatiti svoju potrebu i odbijajući se osloniti na sebe, prihvatiti spasenje kao dar. Oni koji dođu na Nebo neće tamo stići svojom pravednošću niti će im se njegova vrata otvoriti zbog bogatih darova u zlatu i srebru, nego će dobiti pristup u mnoge stanove u kući Oca svojega zaslugom Kristovog križa.
Za grešne ljude, najuzvišenija utjeha, najveći razlog za radosno klicanje bit će u tome što je Nebo dalo Isusa kao Spasitelja grešnika. … On je prešao preko tla na kojem se Adam spotaknuo i pao, suočio se s kušačem na bojnom polju i pobijedio ga umjesto čovjeka. Pogledajte Ga u pustinji kušnje! Postio je četrdeset dana i četrdeset noći, izdržao je najžešće napade sila tame. Sam je gazio “u kaci, od naroda nikog ne bijaše” s Njim (Izaija 63,3). Sve to nije činio radi sebe, već da bi raskinuo lanac kojim je Sotona držao u ropstvu ljudski rod. (RH, 15. ožujka 1887.)
Kao što je Krist u svojoj ljudskoj naravi tražio snagu od Oca da bi se osposobio da izdrži nevolje i kušnje, tako i mi moramo činiti. Mi trebamo slijediti primjer Božjeg bezgrešnog Sina. Svakoga dana nama je potrebna pomoć, milost i sila s Izvora svake snage. Mi trebamo osloniti svoju bespomoćnu dušu na Onoga koji nam je spreman pomoći u svakom trenutku potrebe. Često zaboravljamo Gospodina, dajemo maha svojim sklonostima i tako gubimo bitke koje smo morali dobiti.
Ako budemo pobijeđeni, bez oklijevanja se pokajmo i prihvatimo oprost koji će nas dovesti u povoljan položaj. Ako se pokajemo i uzvjerujemo, dobit ćemo silu očišćenja od Boga. Njegova spasonosna milost obilno nam je ponuđena. Njegov oprost dan je svima koji ga žele prihvatiti. … Zbog svakog grešnika koji se pokaje Božji anđeli se raduju pjevanjem radosnih pjesama. Nijedan grešnik ne mora biti izgubljen. Potpun i besplatan je dar spasonosne milosti. (HP 50)