Teen Connect u Maruševcu

Adventpress 22. 11. 2023.

Događaj koji okuplja djecu i mlade iz različitih mjesta u zajedničkom druženju, igrama, molitvi, slavljenju Boga i promišljanju o duhovnim temama — Teen Connect  — održan je u Maruševcu, od 17. do 19. studenoga 2023. godine.

“Moć misli” bila je glavna tema niza zanimljivih i poticajnih izlaganja koja je održala predavačica Tatiana Godina Marin. Objasnila je zašto je važno razmišljati o našim mislima — jer one utječu na naša djela, djela grade navike, navike čine karakter, a karakter gradi našu budućnost. Misli su moćne, jer način razmišljanja oblikuje stav i ponašanja prema samima sebi i drugima. Stoga je važno prepoznati misli koje su štetne i zamijeniti ih onima koje Bog ima za nas. Iz biblijskih događaja mladi su mogli naučiti kakvi načini razmišljanja će im pomoći da se razviju u prave žene i muškarce. Biti žena znači pomagati i ohrabrivati druge, posvetiti više pažnje izgradnji unutarnje ljepote i usmjeriti se na ono što je neprolazno — ljubav prema Bogu i bližnjemu. Biti muškarac znači biti hrabar u suočavanju s izazovima, činiti pozitivne promjene oko sebe i u društvu te pokazati snagu u mudrosti i ljubaznosti.

Program je bio dodatno upotpunjen zanimljivim radionicama koje su bile dobra prilika za kreativno izražavanje, izrađivanje poklona za druge, pokazivanje zahvalnosti, vlastitih želja i potreba, te molitvu za potrebe drugih.

Kako ne bi izostalo vremena za zabavu i druženje, upriličena je zabavna večer, na kojoj su se mladi podijeljeni u timove međusobno natjecali u raznim zabavnim igrama, odmjeravali vještine, darovitost i reflekse, te se pritom dobro nasmijali i još više zbližili.

Osim međusobnog povezivanja mladih, taj je susret obilježilo i zbližavanje sa starijom generacijom kroz posjet obližnjem Domu za starije osobe u Gredi. Voditelji doma su nas ljubazno ugostili i zadivili ljubavlju i brigom koju posvećuju svojim štićenicima. Vrijeme je provedeno u toplom i veselom ozračju uz hranu, pjesmu, sviranje i razgovore sa starijima. Mladi su se mogli povezati sa starijima slušajući njihova životna iskustva, što ih je nadahnulo na promišljanje o životu iz potpuno drukčije perspektive.

Rafaela Juravić