Tko prima pečat?

19. 12. 2014.

““U njihovim se ustima ne nađe laž; oni su bez mane.”“ (Otkrivenje 14,5)

Samo oni koji prime pečat živoga Boga imat će prolaz u Sveti Grad. … Pečat živoga Boga bit će stavljen samo na čela onih koji su po karakteru slični Kristu.
Kao što na pečatnom vosku ostaje otisak pečata, tako i duša prima otisak Božjeg Duha i zadržava na sebi Kristov lik.
Mnogi neće primiti Božji pečat zato što ne drže zapovijedi i ne donose rodove pravde.
Velik broj takozvanih kršćana doživjet će gorko razočaranje u dan Božjeg suda, jer neće imati pečat Boga živoga na svojim čelima. Svojom mlakošću i polovičnošću u vjeri oni obeščašćuju Boga daleko više nego otvoreni nevjernici. Oni pipaju po mraku, dok bi mogli hoditi u sjajnom svjetlu Božje riječi pod vodstvom Onoga koji nikada ne griješi. …
Oni koje će Janje voditi na izvore žive vode i s čijih će očiju sam Bog otrti svaku suzu, to su oni koji sada primaju znanje i razumijevanje otkriveno u Božjoj riječi, Bibliji. …
Nijedno ljudsko biće ne treba nam biti uzor. Nema nikog dovoljno mudrog da bi bio naše mjerilo. Trebamo gledati na Krista koji je, uzevši na sebe ljudsku narav, ostao savršen u pravdi i svetosti. On je Začetnik naše vjere. On nam je ostavio savršeni primjer. Njegov život je mjerilo koje trebamo dostići. Njegov karakter je naš uzor. Odvratimo, stoga, svoje misli od zbunjenosti i teškoća svakidašnjeg života i usmjerimo ih na Njega da bismo se, promatrajući Ga, mogli preobraziti u Njegovo obličje. Sa sigurnošću se možemo u svemu ugledati na Krista jer je On izvor svake mudrosti. I dok tako promatramo Gospodina i mislimo o Njemu, On se nastanjuje u nama kao nada slave.
Borimo se i trudimo svim silama koje nam je Bog podario da se nađemo među sto četrdeset i četiri tisuće. (7BC 970)