To je Božja stvar

6. 02. 2015.

“Jer ovako govori Jahve Gospod: Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti!” (Ezekiel 34,11)

Razapeo sam šator na prostoru određenom za pokretne kuće u Halls Creeku, oko 3.000 kilometara sjeveroistočno od Pertha u Australiji. Odmah pokraj mojeg šatora nalazio se mali šator samo za jednu osobu. Sprijateljio sam se s njegovim stanarom, čovjekom po imenu Nic. On je bio iz Darwina, ali je kratko vrijeme radio u Halls Creeku kao pilot helikoptera. Saznao sam da je kršćanin, tako da smo razgovarali o našem duhovnom hodu s Bogom i mnogim predivnim iskustvima koja smo doživjeli s Isusom.

Tog jutra kada je odlazio, ponudio sam mu skraćeno izdanje Velike borbe i u njoj svoju posjetnicu.

Nekoliko dana poslije dobio sam poruku na mobilni telefon od čovjeka po imenu Des, koji je bio u kontaktu s Nicom. Nica je oduševila Velika borba pa je rekao Desu da bi i on trebao kupiti tu knjigu. Nazvao sam Desa da mi da svoju adresu i ubrzo mu je knjiga bila poslana.

Kad sam se vratio u Perth nekoliko tjedana poslije, Des me je ponovno nazvao na telefon želeći ovaj put kupiti seriju knjiga koje se reklamiraju na poleđini knjige Velika borba. Također mi je rekao da je upisao tečaj Dopisne biblijske škole – Otkrića. U razgovoru s Desom saznao sam da je Fidžijac koji je kao dijete bio odgajan u Adventističkoj crkvi. Radio je u građevinskoj djelatnosti i imao dobru plaću, ali se odao alkoholu i puno je pio. Nedavno je, međutim, osjetio osvjedočenje da treba slijediti Gospodina i promijeniti životni smjer kojim je krenuo. Nakon ovog osvjedočenja došao je u dodir s Nicom, pilotom helikoptera.

Sada je Des želio ispuniti svoj um Biblijom i knjigama o Bibliji kako bi mu one pomogle da se vrati na Gospodnji put. Slava Bogu za taj susret u Halls Creeku s pilotom helikoptera koji je poslužio kao sredstvo za širenje Radosne vijesti!

Brian Curson, Australija